Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretická fyzika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BV002TF1 Z,ZK 4 3P+1C
Garant předmětu:
Petr Kulhánek
Přednášející:
Petr Kulhánek
Cvičící:
Antonín Krpenský, Petr Kulhánek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Teoretická fyzika 1 je základem k pochopení následujících přednášek a současně první částí čtyřdílného cyklu teoretické fyziky pro doktorské studium. Hlavním cílem je teoretická mechanika - osvojení si pohybových rovnic v křivočarých souřadnicích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02TF1

Požadavky:

žádné, první díl čtyřdílné přednášky

Osnova přednášek:

1.Zobecněné souřadnice a hybnosti. Stav systému, konfigurační prostor.

2.Pohybové rovnice: Hamiltonův variační princip, Lagrangeovy rovnice.

3.Zákony zachování v přírodě: zobecněná hybnost, zobecněná energie, fázový prostor.

4.Hamiltonovy kanonické rovnice, Hamiltonova funkce.

5.Poissonova formulace pohybových rovnic. Poissonovy rovnice. Lieova algebra.

6.Nelineární dynamické systémy: Řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

7.Bifurkace. Rovnice stability a fázový portrét. Ljapunova stabilita.

8.Atraktory, podivné atraktory..

9.Chaotické množiny, deterministický chaos.

10.Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

11.Pohyb nabitých částic, teorie driftů, adiabatické invarianty.

12.Magnetká zrcadla, tokamaky, stelarátory.

13.Pohyb částic v magnetickém dipólu

14.Pohyb částic v magnetickém poli Země.

Osnova cvičení:

zobecněné souřadnice

Lagrangeovy rovnice, příklady

Hamiltonovy rovnice, příklady

Poissonovy rovnice, příklady

zákony zachování

evoluční rovnice

stability a nestabilita

ukázky atraktorů

řešení různých typů rovnic

metoda potenciálu

diferenční schémata

pohyb nabitých částic

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] P. Kulhánek: Teoretická mechanika, ČVUT, 2001. http://www.aldebaran.cz/studium/mechanika.pdf

[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau: Course of Theoretical Physics: Mechanics, Pergamon Press, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5849106.html