Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ústav fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
E023992 Bachelor´s Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
2023999 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2023992 Bakalářská práce Předmět je vypsán
E023991 Bakalářská práce
 
anglicky Předmět není vypsán
2023997 Bakalářská práce - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2023991 Bakalářská práce - Ústav fyziky
 
česky Předmět není vypsán
2022299 Bakalářský projekt
 
česky Předmět není vypsán
E022121 Branch Project I
 
anglicky Předmět není vypsán
E022122 Branch Project II.
 
anglicky Předmět není vypsán
2025008 Diagnostika povrchových vlastností materiálů Předmět je vypsán
W02OZ001 Difúze v pevných látkách
 
Předmět není vypsán
W02A001 Difúze v pevných látkách
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
2023998 Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
W02O001 Experimentální metody fyziky plazmatu
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
2021026 Fyzika I česky Z,ZK 5 4P+1C+1L Předmět je vypsán
2021028 Fyzika I.
 
česky Předmět není vypsán
2021041 Fyzika I.
 
česky Předmět není vypsán
202A028 Fyzika I.A
 
česky Předmět není vypsán
202A026 Fyzika I.A
 
česky Předmět není vypsán
202A041 Fyzika I.A
 
česky Předmět není vypsán
2021027 Fyzika II
 
česky Předmět není vypsán
2021029 Fyzika II. česky Předmět je vypsán
2021025 Fyzika II.
 
česky Předmět není vypsán
202A029 Fyzika II.A
 
česky Předmět není vypsán
202A027 Fyzika II.A
 
česky Předmět není vypsán
202A025 Fyzika II.A
 
česky Předmět není vypsán
2026020 Fyzika a moderní technologie
 
česky Předmět není vypsán
2021019 Fyzika a moderní technologie Předmět je vypsán
2026014 Fyzika kontinua
 
Předmět není vypsán
2026023 Fyzika pevné fáze
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
W02TZ001 Fyzika pevných látek
 
Předmět není vypsán
2021016 Fyzika pevných látek
 
česky Předmět není vypsán
W02A002 Fyzika pevných látek ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět je vypsán
2025002 Fyzika v praxi
 
Předmět není vypsán
W02E001 Fyzikální měřící metody ve fyzice
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
2022010 Fyzikální základy moderních technologií česky Předmět je vypsán
W02OZ002 Interakce záření s pevnou látkou - Radiační poškození materiálu
 
Předmět není vypsán
W02O002 Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
W02T001 Mechanika spojitého prostředí
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
W02O003 Mikro a nano-technologie
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
W02OZ003 Mikro a nanotechnologie
 
Předmět není vypsán
2026017 Moderní metody měření a sběru dat Předmět je vypsán
2021015 Modifikace a diagnostika povrchových vlastností pevných látek
 
Předmět není vypsán
2025007 Modifikace povrchových vlastností
 
Předmět není vypsán
E022091 Oborový projekt
 
anglicky Předmět není vypsán
2022991 Oborový projekt - ISP
 
česky Předmět není vypsán
2022091 Oborový projekt - Ústav fyziky
 
česky Předmět není vypsán
2022121 Oborový projekt I Předmět je vypsán
2023121 Oborový projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2022222 Oborový projekt II.
 
česky Předmět není vypsán
2022122 Oborový projekt II. česky Předmět je vypsán
W02U001 Pedagogická praxe
 
Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět není vypsán
E021014 Physics - Selected Topics
 
anglicky Předmět není vypsán
E021010 Physics - Selected Topics
 
anglicky Předmět není vypsán
E021026 Physics I anglicky Předmět je vypsán
E021028 Physics I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E021041 Physics I.
 
anglicky Předmět není vypsán
E026002 Physics I. - Seminary anglicky Předmět je vypsán
E02A028 Physics I.A
 
anglicky Předmět není vypsán
E02A026 Physics I.A
 
anglicky Předmět není vypsán
E02A041 Physics I.A
 
anglicky Předmět není vypsán
E021027 Physics II
 
anglicky Předmět není vypsán
E021029 Physics II. anglicky Předmět je vypsán
E021025 Physics II.
 
anglicky Předmět není vypsán
E026003 Physics II. - Seminary anglicky Předmět je vypsán
E02A029 Physics II. A
 
anglicky Předmět není vypsán
E023011 Physics II.-Seminary
 
anglicky Předmět není vypsán
E02A027 Physics II.A
 
anglicky Předmět není vypsán
E02A025 Physics II.A
 
anglicky Předmět není vypsán
2022015 Plasmové metody
 
česky Předmět není vypsán
E023013 Practical Class in Physics I anglicky Předmět je vypsán
E023012 Practical Class in Physics II. anglicky Předmět je vypsán
2023013 Praktikum z Fyziky I česky Předmět je vypsán
2023012 Praktikum z Fyziky II česky Předmět je vypsán
2023111 Projekt I. česky Předmět je vypsán
2023112 Projekt II
 
Předmět není vypsán
2023113 Projekt III Předmět je vypsán
W02P001 Publikace k tématu disertační práce
 
Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět není vypsán
W02O004 Rentgenová tenzometrie
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
W02R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2026016 Seminární cvičení z fyziky
 
Předmět není vypsán
2026002 Seminární cvičení z fyziky I. Předmět je vypsán
2026003 Seminární cvičení z fyziky II. Předmět je vypsán
2021018 Struktura krystalických materiálů
 
Předmět není vypsán
W02S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
W02OZ004 Technická měření
 
Předmět není vypsán
W02O005 Technická měření
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
W02OZ005 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra
 
Předmět není vypsán
W02O006 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
2025005 Vakuová technika
 
Předmět není vypsán
2022025 Vakuová technika
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
W02O007 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
W02OZ006 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev
 
Předmět není vypsán
2021014 Vybrané statě z fyziky Předmět je vypsán
2021010 Vybrané statě z fyziky česky Předmět je vypsán
2026013 Základy moderní fyziky
 
Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
W02O008 Základy polovodičové techniky
 
ZK 4P+1C ZK 4P+1C Předmět není vypsán
2026007 Záření a jeho interakce s látkou
 
Předmět není vypsán
2025010 Úvod do studia difuze česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12102.html