Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzika v praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2025002 KZ 2 1P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět přibližuje studentům některé fyzikální jevy, které mohou pozorovat nebo využívat v praxi a vybrané kapitoly z fyziky, které nejsou součástí osnov základního kurzu fyziky. Součástí výuky jsou i experimenty a exkurze na vědecké pracoviště. Témata, která jsou v rámci tohoto předmětu probírána, jsou např. kyvadlo, vlnění, princip hudebních nástrojů, lékařských přístrojů, jevy v atmosféře, zajímavé příklady z kvantové fyziky, základy teorie relativity.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Sylabus předmětu: Fyzika v praxi

1. Mechanika: zdánlivé síly, pohyb na kolotoči, Foucaltovo kyvadlo, jojo.

2. Kmitání, vlnění: Lissajousovy obrazce, Chladniho obrazce, princip mikrovlnné trouby, měření vlnové délky mikrovln, vlny na vodní hladině, tsunami.

3. Tekutiny: vývěvy, přetlak, odpor prostředí, základy aerodynamiky, bumerang, bažiny.

4. Optika: optická vlákna, duha, barva nebe, fata morgána.

5. Gravitační pole: grav. pole uvnitř Země, slapové jevy, kosmické rychlosti, pohyb rakety.

6. Hudební nástroje - základní principy, ladění. Elektrické hudební nástroje.

7. Elektřina a magnetismus: fotočlánky, urychlovače, polární záře, bouřka.

8. Kvantová fyzika: kvantová fyzika z různých pohledů, zajímavé příklady.

9. Jaderná fyzika: radioaktivita, jaderné elektrárny, Velký třesk.

10. Fyzika v medicíně: EKG, rtg, ultrazvuk, lasery, gama nůž, CT, PET, NMR, radioterapie.

11. Exkurze (např. školní jaderný reaktor FJFI ČVUT Praha, Ústav jaderného výzkumu Řež).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2236906.html