Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Physics II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E021025 Z,ZK 4 1P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Faraday's law of electromagnetic induction. Maxwell's equations, electromagnetic waves. Light, wave optics, geometrical optics. Quantum properties of electromagnetic waves. Interaction of radiation with matter. Photoelectric effect. Wave-particle mature of matter. Quantum-mechanical description of particle's motion. Hydrogen atom and periodic system of elements. Spectra, x-rays, ;laser. Band theory of solids, semiconductors. Nucleus, radioactivity, sources of nuclear energy. Laboratories - measurements of 6 experiments related to the lectures.

Požadavky:

Assessment is given to the student who successfully finished lab experiments + seminars. The exam consists from a written part + oral part.

Osnova přednášek:

1. Faraday's law of electromagnetic induction, self-inductance, mutual inductance.

2. Maxwell's equations, displacement current.

3. Electromagnetic waves, interaction of radiation with matter. Light.

4. Geometrical optics.

5. Wave optics, interference. Special theory of relativity.

6. Particle nature of radiation. Photoelectric effect. Black-body radiation, the Compton effect.

7. Wave-particle nature of matter. De Broglie waves. The Heisenberg uncertainty principle.

8. Models of hydrogen atom, quantum numbers, electron spin.

9. Introduction into quantum mechanics - Schrodinger equation.

10. Particle in a box. Harmonic oscillator. Periodic system of elements.

11. Spectra, x-rays, laser. Molecular bonds.

12. Band theory of solids, semiconductors.

13. Radioactivity, activity, disintegration law, half-life, sources of nuclear energy, measurements.

14. Fundamental elementary particles, classification. Cosmology.

Osnova cvičení:

Laboratory experimetns concern the topics corresponding to the actual lecture. Students are divided into groups of two. Each student must have his/her individual report from each measurement.

Cíle studia:

1. Faraday's law of electromagnetic induction, self-inductance, mutual inductance. 2. Maxwell's equations, displacement current 3. Electromagnetic waves, interaction of radiation with matter. Light 4. Geometrical optics. 5. Wave optics, interference. Special theory of relativity 6. Particle nature of radiation. Photoelectric effect. Black-body radiation, the Compton effect., 7. Wave-particle nature of matter. De Broglie waves. The Heisenberg uncertainty principle., 8. Models of hydrogen atom, quantum numbers, electron spin., 9. Introduction into quantum mechanics - Schrodinger equation., 10. Particle in a box. Harmonic oscillator. Periodic system of elements., 11. Spectra, x-rays, laser. Molecular bonds., 12. Band theory of solids, semiconductors., 13. Radioactivity, activity, disintegration law, half-life, sources of nuclear energy, measurements., 14. Fundamental elementary particles, classification. Cosmology.

Studijní materiály:

Vesela E., Physics II, CTU Publishing House, Prague, 2019

Vesela E., Vacek V.: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, CTU Publishing House, Prague, 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1763106.html