Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminární cvičení z fyziky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2026016 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Procvičení a prohloubení znalostí středoškolské fyziky určené zejména absolventům průmyslových škol.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení a minimálně 75 % docházky.

Osnova přednášek:

Pohyb hmotného bodu. Mechanická práce, výkon. Gravitační pole. Mechanika kapalin. Molekulová fyzika a termodynamika. Elektrické a magnetické pole. Elektromagnetické vlnění.Optika. Základy jaderné fyziky.

Osnova cvičení:

Pohyb hmotného bodu. Mechanická práce, výkon. Gravitační pole. Mechanika kapalin. Molekulová fyzika a termodynamika. Elektrické a magnetické pole. Elektromagnetické vlnění.Optika. Základy jaderné fyziky.

Cíle studia:

Cílem seminárního cvičení z Fyziky I je formou řešení příkladů prohloubit znalosti v obecné fyzice.

Studijní materiály:

Sopko,Samek: Repetitorium z fyziky. ČVUT, Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10355702.html