Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální základy moderních technologií

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2022010 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Vlčák
Přednášející:
Tomáš Horažďovský, Zdeněk Tolde, Petr Vlčák
Cvičící:
Tomáš Horažďovský, Zdeněk Tolde, Petr Vlčák
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Vakuová technika : teoretické základy, vývěvy, měření nízkých tlaků, aplikace ve strojírenství. Výboje v plynech, fyzikální a plazmochemické metody úprav povrchů a vytváření povlaků. Lasery : princip laseru, druhy laserů, fyzikální základy laserových technologií ve strojírenství. Piezoelektrický jev: princip, aplikace v technice, generace ultrazvuku, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy.

Požadavky:

Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II, základy práce s počítači.

Osnova přednášek:

1. Úvod, přehled moderních technologií založených na fyzikálních principech.

2. Fyzikální jevy v soustavách při nízkých tlacích, vliv povrchů.

3. Metody získávání nízkých tlaků v technologických zařízeních.

4. Metody měření nízkých tlaků a dalších parametrů v technologických zařízeních.

5. Výboje v plynech, vlastnosti a parametry plazmatu a jejich měření.

6. Fyzikální podstata technologií pro modifikace povrchů, aplikace ve strojírenství.

7. Fyzikální a plazmochemické metody vytváření povlaků.

8. Teoretické základy laserů, stimulovaná emise.

9. Charakteristika laserového záření, druhy laserů, základní konstrukční prvky.

10. Fyzikální základy laserového řezání, svařování a gravírování.

11. Fyzikální základy speciálních laserových technologií.

12. Podstata piezoelektrického jevu, generace ultrazvuku.

13. Uplatnění piezoelektrického jevu v technice, piezoelektrická čerpadla, nanoposuvy.

Osnova cvičení:

Základy práce s vakuovými soustavami, depozice tenkých vrstev fyzikálními metodami, měření mechanických vlastností tenkých vrstev. Základy práce s lasery, úpravy světelných svazků, aplikace piezoelektrického jevu.

Cíle studia:

Poskytnout studentovi základní informace o fyzikálních základech jevů a zařízení v současné době aplikovaných v pokročilých technologiích s důrazem na strojírenství.

Studijní materiály:

Boušek J., Vakuová technika, FEKT VUT v |Brně, 2005

Pátý L., Petr J., Vakuová technika, skriptum ČVUT, 1990

Musil J., Vyskočil J.: Tenké vrstvy nitridu titanu, Academia, 1989

J. Vyskočil - http://www.vakspol.cz/lsvt05/Vyskocil.pdf

Mattox D.M., Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing, Noyes Publications, New Yersey, 1998

Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P., Úvod do laserové techniky, ČVUT Praha, 1998

Kreidl M., Šmíd R., Technická diagnostika, BEN, 2006

Švehla Š., Figura Z, Ultrazvuk v technológii, Alfa 1984

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-504
Vlčák P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 504
místnost T4:B2-148
Vlčák P.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Vlčák P.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Vlčák P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Vlčák P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1889306.html