Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2021029 Z,ZK 5 2P+1C+1L česky
Garant předmětu:
Zuzana Budinská, Petr Vlčák
Přednášející:
Jan Bartoníček, Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Tomáš Horažďovský, Dominik Chren, Miroslav Jílek, Zdeněk Kohout, Jan Koller, Jan Novák, Vojtěch Smola, Šimon Svoboda, Daniel Tischler, Zdeněk Tolde, Petr Vlčák
Cvičící:
Jan Bartoníček, Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Tomáš Horažďovský, Dominik Chren, Miroslav Jílek, Zdeněk Kohout, Jan Koller, Jan Novák, Vojtěch Smola, Šimon Svoboda, Daniel Tischler, Zdeněk Tolde, Petr Vlčák
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.

Osnova přednášek:

• Elektrostatické pole: el. náboj, vodiče a nevodiče, Coulombův zákon, intenzita el. pole, elektrické siločáry, elektrický dipól.

• Gaussova věta: pole spojitě rozložených nábojů, potenciál, vztah mezi intenzitou a potenciálem, elektrické pole nabitých vodičů, kondenzátory, energie elektrostatického pole.

• Elektrický proud: Proud a proudová hustota, Ohmův zákon, Jouleův zákon, zdroj el. napětí, rezistory, Kirchhoffovy zákony.

• Magnetické pole: magnetická indukce, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, Ampérův zákon, vodič v magnetickém poli, magnetický moment proudové smyčky,

• Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli, Hallův jev, magnetické pole v látkovém prostředí, intenzita mag. pole.

• Elektromagnetická indukce: střídavé harmonické napětí, oscilační obvod LC, sériový rezonanční obvod RLC, výkon střídavého proudu.

• Elektromagnetické pole: Maxwellův proud, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlny v dielektriku, vlnová rovnice, rovinná postupná elektromagnetická vlna, energie přenášená elektromagnetickým vlněním, Poyntingův vektor, záření otevřeného oscilátoru.

• Geometrická optika. Základní pojmy a zákonitosti geometrické optiky, optické zobrazení, zobrazování odrazem (zrcadla) a lomem (čočky).

• Vlnová optika: interference světla (Youngův pokus, tenká vrstva), Michelsonův interferometr, difrakce a polarizace světla.

• Základy kvantové fyziky: tepelné záření, Kirchhoffovy zákony, Planckův zákon záření černého tělesa, Stefanův-Boltzmannův zákon, fotoelektrický jev, rentgenové záření, difrakce rentgenového záření, Comptonův jev.

• Vlnová mechanika: vlnová funkce a její interpretace, Heisenbergovy relace neurčitosti, Schrödingerova rovnice, příklady.

• Atomová fyzika: atomový obal, Bohrův model atomu vodíku, emisní a absorpční spektrum atomu vodíku, Schrödingerova-Bornova teorie atomu vodíku, kvantová čísla, lasery.

• Fyzika atomového jádra: základní pojmy, základní částice, jaderné síly, vazební energie jádra, jaderné přeměny, přeměnový zákon, aktivita zářiče, absorpce záření, detekce záření.

Osnova cvičení:

V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Budinská, Ducháček, Kohout, Jílek. Fyzika II. ČVUT Praha, 2022

Samek, Vlčák. Sbírka příkladů z fyziky II. ČVUT Praha, 2017

Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:B2-148
Koller J.
16:00–16:45
(paralelka 11)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Novák J.
17:45–18:30
(paralelka 9)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Novák J.
18:30–19:15
(paralelka 9)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Koller J.
16:45–17:30
(paralelka 11)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Tolde Z.
18:30–19:15
(paralelka 9)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Tolde Z.
16:45–17:30
(paralelka 11)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Koller J.
18:30–19:15
(paralelka 9)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Novák J.
16:45–17:30
(paralelka 11)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
Út
místnost T4:D2-256
Kohout Z.
08:00–09:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
16:00–16:45
(paralelka 12)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Horažďovský T.
16:45–17:30
(paralelka 12)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Svoboda Š.
16:45–17:30
(paralelka 12)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Novák J.
16:45–17:30
(paralelka 12)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
St
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
09:00–09:45
(paralelka 5)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
16:00–16:45
(paralelka 8)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Ducháček P.
16:45–17:30
(paralelka 8)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Horažďovský T.
09:45–10:30
(paralelka 5)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Svoboda Š.
16:45–17:30
(paralelka 8)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Budinská Z.
09:45–10:30
(paralelka 5)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Horažďovský T.
16:45–17:30
(paralelka 8)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Tolde Z.
09:45–10:30
(paralelka 5)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
Čt
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
09:00–09:45
(paralelka 10)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost KN:A-108
Koller J.
13:15–15:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost T4:B2-148
Koller J.
16:45–17:30
(paralelka 6)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Koller J.
17:45–18:30
(paralelka 6)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Ducháček P.
09:45–10:30
(paralelka 10)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
10:45–11:30
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
12:30–13:15
(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
13:15–14:00
(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Tolde Z.
17:45–18:30
(paralelka 6)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Budinská Z.
09:45–10:30
(paralelka 10)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
11:30–12:15
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Tolde Z.
13:15–14:00
(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Horažďovský T.
17:45–18:30
(paralelka 6)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Smola V.
09:45–10:30
(paralelka 10)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-148
Tolde Z.
11:30–12:15
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Smola V.
13:15–14:00
(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Smola V.
11:30–12:15
(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení

místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
09:00–09:45
(paralelka 3)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Kohout Z.
12:30–13:15
(paralelka 4)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Horažďovský T.
13:15–14:00
(paralelka 4)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Kohout Z.
09:45–10:30
(paralelka 3)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-148
Kohout Z.
10:45–11:30
(paralelka 7)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-142
Kohout Z.
13:15–14:00
(paralelka 4)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Ducháček P.
09:45–10:30
(paralelka 3)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Chren D.
13:15–14:00
(paralelka 4)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Horažďovský T.
09:45–10:30
(paralelka 3)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Kohout Z.
11:30–12:15
(paralelka 7)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Ducháček P.
11:30–12:15
(paralelka 7)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Chren D.
11:30–12:15
(paralelka 7)
Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7157506.html