Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní metody měření a sběru dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2026017 Z 3 1P+2C
Garant předmětu:
Václav Vacek
Přednášející:
Václav Vacek
Cvičící:
Václav Vacek
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Klasifikace chyb a nejistot měření. Vyrovnání funkční závislosti. Lineární regrese, metoda nejmenších čtverců. Výpočet a odhad přesnosti regresních parametrů. Nelineární regrese. Aplikace na příkladech. Základní typy elektrických snímačů fyzikálních veličin. Digitalizace analogového signálu. Součástí předmětu jsou laboratorní cvičení zaměřená na počítačově řízený experiment, automatizovaný sběr a zpracovávání dat (především měření teploty, tlaku, průtoku).

Požadavky:

Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II, absolvované laboratorní cvičení z Fyziky I a základy práce s počítači při inženýrském experimentu.

Osnova přednášek:

1. Metodika inženýrského experimentu

2. Přesnost prováděných experimentů

3. Zpracování výsledků z měření

4. Typické senzory pro měření fyzikálních veličin

5. Základy automatizovaných systémů pro sběr dat

a.Hardwarové prostředky

b.Softwarové prostředky

6. Návrh jednoduchého řetězce pro automatizovaný sběr dat (DAQ)

Osnova cvičení:

Praktické seznámení s prostředky měření fyzikálních veličin, příklady na zpracování výsledků měření a stanovení nejistot, zapojování základních typů elektrických snímačů, sestavení jednoduchého měřícího řetězce pro automatizovaný sběr dat a jeho ověření včetně vyhodnocení naměřených dat

Cíle studia:

Poskytnou posluchačům inženýrskou nadstavbu k základům měření se kterými byly seznámeni v laboratořích fyziky. Úvod do měření prováděných pomocí počítače.

Studijní materiály:

Veselá, Vacek: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, ČVUT v Praze, 2010

Jenčík J.: Technická měření, ČVUT v Praze, 1991

Série článků v časopise AUTOMA: (2001, č. 7-8; č.10; č. 12; 2002, č. 4 a č. 5)

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36107

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10594002.html