Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W02O002 ZK 4P+1C
Garant předmětu:
Bruno Sopko, Petr Vlčák
Přednášející:
Bruno Sopko, Petr Vlčák
Cvičící:
Bruno Sopko, Petr Vlčák
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Typy záření. Modely jejich interakce s pevnou látkou-krystalem. Mechanizmus brždění energetických částic. Srážková kaskáda. Ionizace a Comptonův jev. Radiační poškození bodové a objemové. Vliv radiačních poruch na vlastnosti kovů, izolátorů a polovodičů. Transmutační procesy při ozařování. Iontová implantace. Vyhojení radiačních poruch. Technické problémy při měření dávek záření. Měření dávek rychlých neutronů-konverze, přímé měření. Detektory záření a jejich aplikace v praxi. Využití záření ve strojírenství-technika jaderných reaktorů, stavba urychlovačů a defektoskopie.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jech,Č.: Interakce energetických atomů v pevných látkách.Studie ČSAV,1973,č.3, Černý F.: Využití iontové implantace. Zpráva SVÚOM 113 - 87, Praha 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10868002.html