Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Fyzika I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2021026 Z,ZK 5 4P+1C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Bartoníček, Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Tomáš Horažďovský, Dominik Chren, Zdeněk Kohout, Jan Koller, Jiří Kuchař, Jan Novák, Vojtěch Smola, Šimon Svoboda, Daniel Tischler, Zdeněk Tolde, Petr Vlčák
Cvičící:
Jan Bartoníček, Zuzana Budinská, Petr Ducháček, Tomáš Horažďovský, Dominik Chren, Zdeněk Kohout, Jan Koller, Jiří Kuchař, Jan Novák, Vojtěch Smola, Šimon Svoboda, Daniel Tischler, Zdeněk Tolde, Petr Vlčák
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.

Osnova přednášek:

• Kinematika hmotného bodu: poloha, rychlost a zrychlení hmotného bodu, přímočarý, křivočarý, kruhový pohyb hmotného bodu.

• Dynamika hmotného bodu: Newtonovy zákony, pohybové rovnice, hybnost, impulz síly, moment síly a hybnosti, práce, energie a výkon.

• Gravitační pole: Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, gravitační a tíhové pole Země.

• Mechanika soustavy hmotných bodů: první impulzová věta, hmotný střed a jeho poloha. Druhá impulzová věta.

• Tuhé těleso: zjednodušení, dvojice sil, pohyb tuhého tělesa, kinetická energie, Steinerova věta, pohybová rovnice pro rotaci, kyvadlo.

• Mechanika kontinua: Vektor napětí, tah, tlak, Hookův zákon, namáhání pružného tělesa smykem.

• Mechanika tekutin: hydrostatika – hustota, tlak, molekulové jevy na povrchu kapalin, kapilární jevy, Archimedův zákon.

• Mechanika tekutin: hydrodynamika – proudění kapalin, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výtok kapalina z nádoby, vazká tekutina.

• Kmitání a vlnění: lineární harmonický oscilátor netlumený a tlumený, vynucené kmity, rezonance amplitudy, skládání kmitů.

• Kmitání a vlnění: vznik a šíření vlnění, druhy vlnění, rovnice postupné vlny, interference vlnění, stojaté vlnění.

• Kmitání a vlnění: šíření vln v prostoru, odraz a lom rovinného vlnění, Dopplerův jev, vlnová rovnice, podélné vlny v tenké tyči, kapalině a plynu, základní akustické veličiny, intenzita vlnění (zvuku), hladina intenzity zvuku.

• Molekulová fyzika a termodynamika: obecné pojmy a základní veličiny, ideální plyn, teplota a roztažnost látek, teplo a vnitřní energie, ekvipartiční teorém, stavová rovnice ideálního plynu, Van der Waalsova rovnice.

• Zákony termodynamiky, práce plynu, tepelná kapacita a molární tepelná kapacita, vratné a nevratné děje, kruhový děj a Carnotův cyklus, entropie, přenos tepla, stacionární vedení tepla.

Osnova cvičení:

V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Budinská: Fyzika I. ČVUT Praha, 1. Vydání, 2020.

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha

Sopko, Samek: Repetitorium z fyziky pro přijímací zkoušky na TU. ČVUT Praha

Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:D1-266
Budinská Z.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:D1-366
Kohout Z.
10:45–12:15
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 366
St
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 13)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Koller J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 9)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Budinská Z.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 14)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Chren D.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 10)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-146b
Horažďovský T.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-148
Koller J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 11)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-146b
Koller J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Budinská Z.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Chren D.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-142
Chren D.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Koller J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-142
Svoboda Š.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Koller J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-148
Budinská Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 12)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-147
Novák J.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-142
Chren D.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Budinská Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-142
Svoboda Š.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Koller J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-142
Svoboda Š.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Kohout Z.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-147
Novák J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-142
Svoboda Š.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Novák J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
Čt
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Ducháček P.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 5)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Tischler D.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 7)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost KN:A-108
Tischler D.
15:00–16:45
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost T4:B2-148
Chren D.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Koller J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 8)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-146b
Horažďovský T.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Tolde Z.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Tolde Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Chren D.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Koller J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-142
Tolde Z.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Tolde Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Smola V.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-147
Bartoníček J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-142
Smola V.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Ducháček P.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Tischler D.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-147
Tolde Z.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-147
Smola V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-142
Bartoníček J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř

místnost T4:D1-266
Budinská Z.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:D1-366
Kohout Z.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna 366
místnost T4:B2-148
Kohout Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-148
Horažďovský T.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 15)
Dejvice
Laboratoř pro úvodní cvičení
místnost T4:B2-146b
Horažďovský T.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Horažďovský T.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-146b
Chren D.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Mechanická laboratoř
místnost T4:B2-142
Kuchař J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-142
Kuchař J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Bartoníček J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-147
Kohout Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
místnost T4:B2-142
Chren D.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Elektromagnetická laboratoř
místnost T4:B2-147
Kuchař J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Tepelná laboratoř
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5146106.html