Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnostika povrchových vlastností materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2025008 KZ 3 2P+1C
Garant předmětu:
Petr Vlčák
Přednášející:
Petr Vlčák
Cvičící:
Petr Vlčák
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Posluchači se seznámí s integritou povrchu, s povrchovými vlastnostmi materiálů, s konvenčními i pokročilými metodami využívajícími fyzikální jevy pro diagnostiku povrchových vlastností. Vhodnost použití metod, jejich rozdělení, princip, přednosti, omezení, výstupy, jejich zpracování a vyhodnocení. Diagnostika fyzikálních, elektrochemických, mechanických, tribologických, optických a dalších vlastností spojených se stavem a úrovní zpracování povrchů. Metody RBS, GDOES, SIMS, AES, EPMA, ERDA, XPS, XRD, SEM, TEM, AFM, Ramanova spektroskopie, indentační metody, pin-on-disk, difraktometry, měření kontaktních úhlů, tlouštěk vrstev a další.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Význam diagnostiky povrchových vlastností, úvod do hodnocení stavu povrchu

2.Integrita povrchu, povrchové vlastnosti a jejich hodnocení, metody diagnostiky a jejich rozdělení

3.Diagnostika fyzikálních vlastností I (RBS, GDOES, SIMS)

4.Diagnostika fyzikálních vlastností II (AES, EPMA, ERDA)

5.Diagnostika fyzikálních vlastností III (XPS, Ramanova spektroskopie)

6.Diagnostika fyzikálních vlastností IV (XRD)

7.Diagnostika fyzikálních vlastností V (SEM, TEM, AFM)

8.Diagnostika elektrochemických vlastností

9.Diagnostika mechanických vlastností

10.Diagnostika tribologických vlastností

11.Diagnostika optických vlastností

12.Diagnostika tloušťky povlaků a vrstev

13.Diagnostika přilnavosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3085406.html