Logo ČVUT
Loading...
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2016/2017

katedra mikroelektroniky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD
Rupendra Kumar Sharma, Jan Voves 
česky ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
AE0B34BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE8B34BAP Bachelor Project
 
Z 9 7s Předmět není vypsán
AE2B34BAP Bachelor Project
 
česky Z 20 28s Předmět není vypsán
A0B34BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AD0B34BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
A8B34BAP Bakalářská práce
 
Z 9 7s Předmět není vypsán
B2B34BAP Bakalářský projekt česky KZ 4 4l Předmět není vypsán
A2M34BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 2+2j Předmět není vypsán
AD2M34BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 14+6j Předmět není vypsán
A6M34BMS Biomedicínské senzory česky Z,ZK 4 2+2L Předmět je vypsán
BE2M34ZET Custom Electronics Design KZ 5 2p+2l Předmět není vypsán
XP34DTM DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ V MIKROELEKTRONICE
 
ZK 3 2+2s Předmět není vypsán
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits Z,ZK 6 2p+2c Předmět je vypsán
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits česky Z,ZK 4 2+2L Předmět je vypsán
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
XP34ORD Detektory a detekce optického záření česky ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
AE2M34DIP Diploma Thesis
 
česky Z 25 36s Předmět není vypsán
AE0M34DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AD0M34DIP Diplomová práce
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
A0M34DIP Diplomová práce
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
B2M34DIP Diplomový projekt
 
česky KZ 6 6l Předmět není vypsán
BE5B34ELP Electron Devices česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
AE2B34ELP Electron Devices
Julius Foit, Pavel Hazdra, Rupendra Kumar Sharma 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
AE0M34EZS Electronic Security Systems
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
BE2M34EZS Electronic Security Systems Z,ZK 5 2p+2c Předmět není vypsán
AE8B34EOD Electronic and Optoelectronic Devices Z,ZK 6 3+2L Předmět není vypsán
AE4B34EM Electronics and Microelectronics česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích česky ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky česky Z,ZK 6 3+2L Předmět je vypsán
A0M34EOP Elektronické obvody prakticky
 
česky KZ 4 1+3L Předmět není vypsán
AD2B34ELP Elektronické prvky česky Z,ZK 5 14+6L Předmět je vypsán
QB-ELP Elektronické prvky
 
Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A2B34ELP Elektronické prvky česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
B2B34ELP Elektronické prvky česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět není vypsán
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 2p+2c Předmět je vypsán
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 14+6L Předmět je vypsán
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky KZ 4 3+1L Předmět je vypsán
A5M34ELE Elektronika česky KZ 4 3+1L Předmět je vypsán
BD5B34EPS Elektronika česky KZ 4 14+6L Předmět je vypsán
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 14+6L Předmět je vypsán
QB-EPV Elektronika polovodičů česky Z,ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud česky KZ 4 2p+2l Předmět není vypsán
A8B34SST Fyzika pevných látek česky Z,ZK 4 3+1L Předmět je vypsán
B2M34SST Fyzika pevných látek česky Z,ZK 6 3p+1l Předmět je vypsán
AE8M34ICD IC Design
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AE8M34ICS IC Structures
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AE2M34IND Individual Project česky KZ 6 4s Předmět je vypsán
AE2B34IN1 Individual project KZ 3 4s Předmět je vypsán
AE2B34IN2 Individual project KZ 3 4s Předmět je vypsán
AE2M34SIS Integrated System Structures česky Z,ZK 5 2+2C Předmět je vypsán
BE2M34SIS Integrated System Structures Z,ZK 6 2p+2c Předmět není vypsán
AE2M34NIS Integrated Systems Design česky Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
XP34IO Integrovaná optika
Vítězslav Jeřábek, Jiří Čtyroký 
česky ZK 4 2+2s ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
QM-SIS Integrované systémy
 
Z,ZK 5 2+2C Předmět není vypsán
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu česky Z,ZK 6 14+6C Předmět je vypsán
A4M34ISC Integrované systémy na čipu česky Z,ZK 6 2+2c Předmět je vypsán
B4M34ISC Integrované systémy na čipu česky Z,ZK 6 2p+2L Předmět je vypsán
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika česky Z,ZK 6 14+6L Předmět je vypsán
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika
Vítězslav Jeřábek, Jiří Čtyroký 
česky ZK 4 2+2s ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
AE2M34LPD Low Power Design and Test of Circuits and Systems Z,ZK 5 3p+2c Předmět není vypsán
AE2B34MIK Microcontrollers
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
BE5B34MIK Microcontrollers česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
AE2M34MST Microsystems česky Z,ZK 5 2+2s Předmět je vypsán
AE8M34MST Microsystems
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
BE2M34MST Microsystems Z,ZK 6 2p+2c Předmět je vypsán
AE2M34MIM Microsystems in Multimedia česky Z,ZK 5 2+2S Předmět je vypsán
BD5B34MIT Mikroelektronika česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
B2B34MIT Mikroelektronika česky KZ 4 Předmět není vypsán
A2B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
B2B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 4 2p+2c Předmět není vypsán
AD2B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 6 14+6L Předmět je vypsán
BD5B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
X348MS Mikrosenzory a mikrosystémy
 
česky Z,ZK 4 2+2l Předmět není vypsán
B2M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 6 2p+2c Předmět je vypsán
XP34MSY Mikrosystémy česky ZK 4 2+2s ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
A8M34MST Mikrosystémy
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AD2M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 5 14+6L Předmět je vypsán
A2M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 5 2+2s Předmět je vypsán
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice česky Z,ZK 5 2+2s Předmět je vypsán
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice
 
česky Z,ZK 5 14+6l Předmět není vypsán
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY česky ZK 4 2+2s ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
AE8M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology
Rupendra Kumar Sharma, Jan Voves 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology Z,ZK 5 2p+2l Předmět je vypsán
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie
Rupendra Kumar Sharma, Jan Voves, Jiří Šmarhák 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 5 2p+2l Předmět je vypsán
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 5 14+6c Předmět je vypsán
E34NSE Nové směry v elektronice
 
Z,ZK 6 3+2s Předmět není vypsán
AD0M34NFO Návrh fotonických obvodů česky Z,ZK 4 14+6l Předmět je vypsán
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů česky Z,ZK 4 2+2l Předmět je vypsán
X34NFS Návrh fotonických součástek a obvodů
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 6 2p+2c Předmět je vypsán
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 5 14+6c Předmět je vypsán
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku česky Z,ZK 5 14+6L Předmět je vypsán
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů česky ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
B2M34NSV Návrh systémů VLSI česky Z,ZK 6 2p+2l Předmět je vypsán
A0M34NSV Návrh systémů VLSI česky Z,ZK 4 2+2L Předmět je vypsán
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky česky KZ 5 2p+2l Předmět je vypsán
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět není vypsán
AE8M34OEP Optoel.and Photonics
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AE2B34OFT Optoelectronics and Photonics česky Z,ZK 6 2+2l Předmět je vypsán
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika česky Z,ZK 6 14+6l Předmět je vypsán
A2B34OFT Optoelektronika a fotonika česky Z,ZK 6 2+2l Předmět je vypsán
XP34PED Perspektivní elektronické součástky česky ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
BE2M34PIO Planar integrated optics Z,ZK 5 2p+2c Předmět není vypsán
B2M34PIO Planární integrovaná optika česky Z,ZK 5 2p+2c Předmět je vypsán
XP34SRS Polovodičové zdroje záření česky ZK 4 2+2s ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
BE2M34VKE Power Electronics Z,ZK 5 2p+2l Předmět není vypsán
X34PFO Praktika z fotoniky
 
česky Z 4 4s Předmět není vypsán
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu česky Z,ZK 4 2+2c Předmět je vypsán
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu česky Z,ZK 4 14+6c Předmět je vypsán
X34PMI Project individuální
 
česky Z 5 4s Předmět není vypsán
AD2M34PMI Projekt idividální česky KZ 6 4s Předmět je vypsán
AD2B34IN1 Projekt individuální KZ 3 4s Předmět je vypsán
AD2B34IN2 Projekt individuální KZ 3 4s Předmět je vypsán
A2B34IN1 Projekt individuální KZ 3 4s Předmět je vypsán
A2B34IN2 Projekt individuální KZ 3 4s Předmět je vypsán
A2M34IND Projekt individuální česky KZ 6 4s Předmět je vypsán
AE2M34BP3 Safety in Electrical Engineering 3
 
Z 2+2j Předmět není vypsán
X34BPJ Semestrální projekt
 
česky KZ 5 2+2s Předmět není vypsán
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
X34SEE Senzory v elektronice
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
B2B34SEE Senzory v elektronice česky Z,ZK 4 2p+2l Předmět není vypsán
BD5B34SEE Senzory v elektronice a elektrotechnice Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice česky Z,ZK 6 14+6L Předmět je vypsán
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
AE2B34IAE Smart Electronics česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
BE2M34SST Solid State Physics Z,ZK 6 3p+1l Předmět není vypsán
AE8B34SST Solid State Physics Z,ZK 4 3+1L Předmět je vypsán
XP34STV Struktury a technologie VLSI česky ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů česky Z,ZK 5 14+6c Předmět je vypsán
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů česky Z,ZK 6 2p+2c Předmět je vypsán
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů česky Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
AE4M34ISC Systems on Chip česky Z,ZK 6 2+2C Předmět je vypsán
BE4M34ISC Systems on Chip Z,ZK 6 2p+2L Předmět není vypsán
X34TCA TCAD
 
česky Z,ZK 4 2+2C Předmět není vypsán
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek česky ZK 4 2+2s ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
BE2M34NSV VLSI System Design Z,ZK 6 2p+2l Předmět není vypsán
AE0M34NSV VLSI System Design
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
B2M34VKE Výkonová elektronika česky Z,ZK 5 2p+2l Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 9. 2017
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13134.html