Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

katedra mikroelektroniky

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE8B34BAP Bachelor Project
 
Z 9 7C Předmět není vypsán
AE2B34BAP Bachelor Project
 
česky Z 20 28L Předmět není vypsán
AE0B34BAP Bachelor Project
 
Z 20 28C Předmět není vypsán
A0B34BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28L Předmět není vypsán
AD0B34BAP Bakalářská práce
 
Z 20 28C Předmět není vypsán
A8B34BAP Bakalářská práce
 
Z 9 7C Předmět není vypsán
B2B34BAP Bakalářský projekt
 
česky KZ 4 4L Předmět není vypsán
A2M34BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 2+2j Předmět není vypsán
AD2M34BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 14+6j Předmět není vypsán
A6M34BMS Biomedicínské senzory česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
BAB34BMS Biomedicínské senzory česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M34ZETA Custom Electronics Design KZ 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M34ZET Custom Electronics Design
 
KZ 5 2P+2L Předmět není vypsán
XP34DTM DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ V MIKROELEKTRONICE
 
ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
XP34ORD Detektory a detekce optického záření česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE0M34DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36C Předmět není vypsán
AE2M34DIP Diploma Thesis
 
česky Z 25 36C Předmět není vypsán
A0M34DIP Diplomová práce
 
Z 25 36C Předmět není vypsán
AD0M34DIP Diplomová práce
 
Z 25 36C Předmět není vypsán
B2M34DIP Diplomový projekt česky KZ 6 6L Předmět je vypsán
AE2B34ELP Electron Devices česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE5B34ELP Electron Devices Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE0M34EZS Electronic Security Systems česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M34EZSA Electronic Security Systems Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE2M34EZS Electronic Security Systems Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
AE8B34EOD Electronic and Optoelectronic Devices Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE4B34EM Electronics and Microelectronics
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
XP34ETS Elektrický transport v polovodičích česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
A0M34EOP Elektronické obvody prakticky
 
česky KZ 4 1+3L Předmět není vypsán
QB-ELP Elektronické prvky
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B2B34ELPA Elektronické prvky česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B2B34ELP Elektronické prvky česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD2B34ELP Elektronické prvky česky Z,ZK 5 14KP+6L Předmět není vypsán
B2M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 14KP+6L Předmět je vypsán
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A5M34ELE Elektronika česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
BD5B34EPS Elektronika česky KZ 4 14KP+6L Předmět je vypsán
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 14KP+6L Předmět je vypsán
QB-EPV Elektronika polovodičů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
B2M34SST Fyzika pevných látek česky Z,ZK 6 3P+1L Předmět je vypsán
A8B34SST Fyzika pevných látek česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
AE8M34ICD IC Design
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE8M34ICS IC Structures
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE2M34IND Individual Project česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
AE2B34IN2 Individual project KZ 3 4C Předmět je vypsán
AE2B34IN1 Individual project KZ 3 4C Předmět není vypsán
AE2M34SIS Integrated System Structures česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M34SIS Integrated System Structures Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE2M34NIS Integrated Systems Design česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
XP34IO Integrovaná optika česky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
QM-SIS Integrované systémy
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu česky Z,ZK 6 14KP+6C Předmět je vypsán
A4M34ISC Integrované systémy na čipu česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4M34ISC Integrované systémy na čipu česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika česky Z,ZK 6 14KP+6L Předmět je vypsán
XP34CNO Krystaloptika a nelineární optika česky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE2M34LPD Low Power Design and Test of Circuits and Systems
 
Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
BE5B34MIK Microcontrollers Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE2B34MIK Microcontrollers
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M34MST Microsystems Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE8M34MST Microsystems
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2M34MST Microsystems česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE2M34MIM Microsystems in Multimedia česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BD5B34MIT Mikroelektronika
 
česky Z,ZK 4 14KP+6L Předmět není vypsán
B2B34MIT Mikroelektronika česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD2B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 6 14KP+6L Předmět je vypsán
B2B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BD5B34MIK Mikrokontroléry česky Z,ZK 4 14KP+6L Předmět je vypsán
X348MS Mikrosenzory a mikrosystémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
A8M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B2M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD2M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 5 14KP+6L Předmět je vypsán
XP34MSY Mikrosystémy česky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A2M34MST Mikrosystémy česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice
 
česky Z,ZK 5 14KP+6L Předmět není vypsán
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
XP34APD Moderní výkonové polovodičové součástky A INTEGROVANÉ OBVODY česky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
AE8M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět je vypsán
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
E34NSE Nové směry v elektronice
 
Z,ZK 6 3+2s Předmět není vypsán
AD0M34NFO Návrh fotonických obvodů česky Z,ZK 4 14KP+6L Předmět je vypsán
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
X34NFS Návrh fotonických součástek a obvodů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů česky Z,ZK 5 14KP+6C Předmět je vypsán
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku česky Z,ZK 5 14KP+6L Předmět je vypsán
XP34PIC Návrh programovatelných integrovaných obvodů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A0M34NSV Návrh systémů VLSI česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI
 
česky Z,ZK 4 14KP+6L Předmět není vypsán
B2M34NSV Návrh systémů VLSI česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky česky KZ 6 2P+2L Předmět není vypsán
B2M34ZET Návrh zakázkové elektroniky česky KZ 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE2B34OZD Optické zdroje a detektory
 
Předmět není vypsán
B2B34OZD Optické zdroje a detektory záření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AE8M34OEP Optoel.and Photonics
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B34OFT Optoelectronics and Photonics
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika česky Z,ZK 6 14KP+6L Předmět je vypsán
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
XP34PED Perspektivní elektronické součástky česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M34PIOA Planar integrated optics Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE2M34PIO Planar integrated optics Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34PIOA Planární integrovaná optika česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34PIO Planární integrovaná optika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
XP34SRS Polovodičové zdroje záření česky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M34VKE Power Electronics
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M34VKEA Power Electronics Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
X34PFO Praktika z fotoniky
 
česky Z 4 4L Předmět není vypsán
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu
 
česky Z,ZK 4 14KP+6C Předmět není vypsán
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
X34PMI Project individuální
 
česky Z 5 4L Předmět není vypsán
AD2M34PMI Projekt idividální česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
A2M34IND Projekt individuální česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
A2B34IN1 Projekt individuální KZ 3 4L Předmět je vypsán
A2B34IN2 Projekt individuální KZ 3 4L Předmět je vypsán
AD2B34IN1 Projekt individuální KZ 3 4C Předmět je vypsán
AD2B34IN2 Projekt individuální KZ 3 4C Předmět je vypsán
AE2M34BP3 Safety in Electrical Engineering 3
 
Z 2+2j Předmět není vypsán
X34BPJ Semestrální projekt
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B2B34SEE Senzory v elektronice česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
X34SEE Senzory v elektronice
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BD5B34SEE Senzory v elektronice a elektrotechnice Z,ZK 4 14KP+6L Předmět je vypsán
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice česky Z,ZK 6 14KP+6L Předmět je vypsán
AE2B34IAE Smart Electronics
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M34SST Solid State Physics Z,ZK 6 3P+1L Předmět je vypsán
AE8B34SST Solid State Physics Z,ZK 4 3P+1L Předmět je vypsán
XP34STV Struktury a technologie VLSI česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět je vypsán
BE4M34ISC Systems on Chip Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE4M34ISC Systems on Chip česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
X34TCA TCAD
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
XP34TOS Technologie optoelektronických součástek česky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE0M34NSV VLSI System Design
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M34NSV VLSI System Design Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B2M34VKEA Výkonová elektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B2M34VKE Výkonová elektronika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 4. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13134.html