Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Planární integrovaná optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M34PIOA Z,ZK 6 2P+2C česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry (BEZM)
Přednášející:
Václav Prajzler (gar.), Vítězslav Jeřábek (gar.)
Cvičící:
Václav Prajzler (gar.), Vítězslav Jeřábek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Základní cíl předmětu je seznámit s planární integrovanou optikou a optoelektronikou. Studenti se seznámí s principy vedení světla v optických planárních vlnovodech a se základními součástkami a strukturami integrované optiky a optoelektroniky jako jsou optické děliče, vazební členy, optické mikrorezonátory, SS-LD a WG-PD atd. Dále se studenti seznámí s optickým komunikačním řetězcem a jeho integrovanými součástkami pro přenos a směrování informace, optickými součástkami pro snímání fyzikálních a chemických veličin, uvedeny jsou i důležité měřicí a diagnostické metody.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Planární integrovaná optika zahrnuje základní pojmy a principy. Historický vývoj a milníky integrované optiky a optoelektroniky.

2.Základní principy a šíření elektromagnetického pole využívané v planární optice.

3.Zdroje optického záření, princip generace záření. Optické vysílače.

4.Detektory optického záření, principy fotodetekce. Přijímače optického záření.

5.Optické planární vlnovodné struktury jako základ integrovaných součástek.

6.Integrované optické obvody MM a SM, integrovaná optika a optoelektronika.

7.Planární optické výkonové a vlnové děliče, interferenční a vazební členy. Pasivní elektrooptické a termooptické vlnovodné součástky. Součástky na bázi mikrorezonátorů.

8.Technologie a materiály pro integrovanou optiku a optoelektroniku.

9.Optický komunikační řetězec. Integrované přenosové optoelektronické součástky.

10.Integrované součástky a subsystémy pro optické směrování informace.

11.Integrované součástky pro optické paketové systémy. Optické planární zesilovače.

12.Programové vybavení pro návrh optických a optoelektronických integrovaných struktur s planárními vlnovody.

13.Integrované optické senzory, senzory s interferometry.

14.Vybrané měřící a diagnostické metody.

Osnova cvičení:

1. . Návrhový software pro fotoniku a integrovanou optiku.

2. Lineární modely optoelektronických součástek.

3. Návrh a optimalizace detektorů a planárních přijímačů optického záření.

4. Návrh optických planárních vlnovodů.

5. Návrh optických a fotonických struktur I.

6. Návrh optických a fotonických struktur II.

7. Návrh planárních mikrovlnných OE přijímačů a OE vysílačů.

8. Měření optických planárních vlnovodů a planárních výkonových rozbočnic.

9. Měření optických planárních vlnově selektivních rozbočnic.

10. Měření optických detektorů a planárních přijímačů.

11. Měření spektrálních vlastností optických planárních vlnovodů.

12. Měření optických vlastností vlnovodů metodou časové reflektometrie.

13. Měření optických vlnovodů pomoci Abbe refractometru.

14. Měření na optických senzorech, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Z. Burian: Optoelektronika, Vydavatelství ČVUT, 1991.

B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Základy fotoniky, svazek 1-4, Matfyzpress,Praha, 1994-1996.

K. Novotný: Optická komunikační technika, Vydavatelství ČVUT, 2007

J. Čtyroký, J. Hüttel, J. Schröfel, L. Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha 1986.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2659
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-s141k
Prajzler V.
Jeřábek V.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
Út
St
místnost T2:B2-s141j
Prajzler V.
Jeřábek V.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna K334
místnost T2:C3-s143
Prajzler V.
Jeřábek V.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
POČ. UČEBNA
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5591506.html