Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Optoelektronika a fotonika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M34OEP Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry (BEZM)
Přednášející:
Vítězslav Jeřábek (gar.), Václav Prajzler
Cvičící:
Vítězslav Jeřábek (gar.), Václav Prajzler
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Cíl předmětu je zaměřen na nové fotonické prvky pro moderní optické a optoelektronické systémy. Studenti budou

seznámeni se základními principy vlnovodné optiky a optoelektroniky, polovodičových laserů a LED, optických

zesilovačů, polovodičových detektorů optického záření a jejich integrací, komponentami a strukturami pro distribuci a

ovládání optického svazku, s principy optických a optoelektronických integrovaných obvodů a optických senzorů. Další

část předmětu je věnována novým součástkám optických komunikačních systémů, optických multiplexních systémů a

optického processingu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Optoelektronika a fotonika - úvod do problematiky

2. Seznámení s principy návrhu fotonických součástek a obvodů

3. Detektory záření

4. Zdroje optického záření

5. Zesilovače optického záření

6. Optické přijímače a vysílače

7. Optické vláknové a planární vlnovody

8. Součástky pro distribuci a ovládání optického záření

9. Integrovaná optika a optoelektronika

10. Součástky a systémy pro optické komunikace

11. Součástky a systémy pro vlnově dělený multiplex

12. Součástky a systémy pro optický časový multiplex a optický processing

13. Optické senzory absorpční a na bázi interferometrů

14. Měřící metody optiky a optoelektroniky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991

2. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

3. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005

4. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002

5. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994

6. H.Nishihara, M.Haruna: Optical Integrated Circuits, McGraw-Hill, New York, 1987

7. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996

8. M.J. Adams: An Introduction to Optical Waveguides, JohnWiley&Sons Ltd., Toronto, 1981

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-s141k
Jeřábek V.
Prajzler V.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
Út
St
místnost T2:B2-s141j
Jeřábek V.
Prajzler V.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna K334
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2697606.html