Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Biomedicínské senzory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB34BMS Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Proč senzory – funkce senzoru, mikrosystému, aktuátoru, senzorové sítě v biomedicíně a internet věcí (IoT)

2. Parametry senzorů

3. Kapacita - Kapacitní senzory, tlakové kapacitní senzory

4. Piezoodporový jev - tenzometry, tlakové senzory piezoodporové

5. Piezoelektrický jev - senzory s principem piezoelektrickým, tlakové senzory piezoelektrické

6. Induktanční, indukčnostní, magnetický princip, magnetostrikční jev - senzory s magnetickými obvody (indukčnostmi)

7. Hallův jev, magnetorezistivní jev - senzory magnetických veličin

8. Teplotní závislosti pn přechodu, odporu kovu a polovodiče, termoelektrický jev, teplotní závislost v MOS struktuře - teplotní senzory

9. Akcelerometry

10. Senzory průtoku a hladiny

11. Senzory chemických a biochemických veličin

12. Nanosenzory

13. Senzorové mikrosystému pro biomedicínskou diagnostiku (lab-on-chip apod)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB34BMS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5439206.html