Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektronické zabezpečovací systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M34EZS Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Elektronické zabezpečovací systémy z hlediska systémového návrhu, elektrického řešení, koncepčních charakteristik, spolehlivosti systému a jejího zvyšování, zálohování. Řeší systémy s elektronickými senzory, akčními členy, způsoby návrhu zabezpečovacích systémů, využití moderních elektronických součástek, využití mikroprocesorů. Jsou řešeny praktické aplikace pro zabezpečení domů, aut, průmyslových podniků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0M34EZS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M34EZS

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace, mechanické zabezpečení

2. Systémový přístup k ochraně objektů

3. Perimetrická, plášťová, prostorová a předmětová ochrana

4. Ústředny EZS a doplňková zařízení

5. Základy ACS

6. Sběrnicový systém EZS

7. CCTV - uzavřené kamerové okruhy

8. Základy EPS

9. Projektování poplachových systémů

10. Využití GPS-GSM modulů v EZS

11. Příprava a návrh dokumentace projektu (především EZS), legislativa pro EZS

12. Komponenty a systémy pro zabezpečení automobilů

13. Spolehlivost systémů

14. Spolehlivostní modely, statické, dynamické a hybridní zálohování, Logická chybovost systémů (chybování bezpečné a nebezpečné)

Osnova cvičení:

1. Senzor rozbití skla, otřesový a náklonový senzor

2. Pyroelektrický senzor a jeho vlastnosti, optická závora, zpracování signálu, kódování

3. Senzory kouře, požáru, plynů, toxických látek, vlastnosti, konstrukce

4. Ultrazvukový senzor směrové charakteristiky a citlivost, zpracování signálu

5. Vyhodnocovací ústředna, logika a ovládání, připojení periférií

6. Hybridní ústředna 2. kategorie, architektura, připojení periferií

7. Programování hybridní ústředny, možnosti softwarového vybavení

8. Profesionální sběrnicová ústředna, logika, připojení

9. Komunikace s ústřednou, GSM/GPRS telefonní komunikátor, sběrnice RS-485

10. Přístupové systémy kartové, RFID, biometrické (čtečka otisku prstů)

11. CCTV systémy - kamery

12. CCTV - logika, zpracování signálů, záznam signálu

13. Elektronické zabezpečovací systémy pro automobil, GPS systém (tracking vozidel)

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Křeček,S.: Příručka zabezpečovací techniky, Cricetus 2003

Henley, E.J. - Kumamoto, H.: Design for reliability and Safety Control. A Prentice-Hall, 1995

Capel: Home security. Butterworth, 1994

Petruzzellis, T.: The alarm sensor and security circuit. McGraw-Hill, 1994.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1237706.html