Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business Informatics

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie - specializace Business informatics

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZZ Základní školení BOZP
 
Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B0B36ZAL Základy algoritmizace
 
Z,ZK 6 2P+2C+8D Z povinný předmět programu
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky
 
Z,ZK 5 2P+2S+2D Z povinný předmět programu
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby
 
KZ 3 4P+4L+2D Z povinný předmět programu
B6B38ZPS Základy počítačových systémů
 
Z,ZK 6 4P+2L+2D Z povinný předmět programu
B6B36ZSO Základy softwarových projektů
 
KZ 5 2P+2C+5D Z povinný předmět programu
B6B39ZWA Základy webových aplikací
 
Z,ZK 5 2P+2C+3D Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře
 
Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B0B36DBS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C+4D L povinný předmět programu
B6B01LAG Lineární algebra
 
Z,ZK 7 4P+2C+2D L povinný předmět programu
B0B36PJV Programování v JAVA
 
Z,ZK 6 2P+3C+7D L povinný předmět programu
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků
 
Z,ZK 6 2P+3C+3D L povinný předmět programu
B6B36TS1 Testování softwaru
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška
 
Z,ZK 0 0C Z,L povinný předmět programu
B6B01MAA Matematická analýza
 
Z,ZK 5 2P+2S+2D Z povinný předmět programu
B6B36OMO Objektový návrh a modelování
 
Z,ZK 6 2P+2C+4D Z povinný předmět programu
B6B32PSI Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 2P + 2C + 3D Z povinný předmět programu
B6B36PCC Programování v C/C++
 
Z,ZK 5 2P+2C+4D Z povinný předmět programu
B6B16ISP Procesní řízení
 
Z,ZK 5 2P+2S+2D Z PS
2021_BSITPVS3 Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics 10 povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy
 
Z,ZK 6 2P+3C+3D L povinný předmět programu
B6B16INS Informační systémy
 
KZ 4 2P+2S+3D L povinný předmět programu
B6B36NSS Návrh softwarových systémů
 
Z,ZK 5 2P+2C+2D L povinný předmět programu
B6B01PRA Statistika a pravděpodobnost
 
Z,ZK 5 2P+2S+1D L povinný předmět programu
B6B16ZDA Základy datových analýz
 
Z,ZK 5 2P+2S+4D L PS
2021_BSITPVS3 Povinně volitelné předměty - specializace Business Informatics 10 povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0M32KSB Kryptografie a síťová bezpečnost
 
Z,ZK 6 2P+2L+4D Z povinný předmět programu
B6B36PM2 Řízení softwarových projektů
 
KZ 4 2P+2C+2D Z povinný předmět programu
B6BPROJ6 Semestrální projekt
 
Z 6 2s L,Z povinný předmět programu
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování
 
Z,ZK 5 2P+2S+2D Z PS
B0B36TPA Tvorba podnikových aplikací
 
KZ 5 2P+2C Z PS
2021_BSITVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 12S L,Z povinný předmět programu
2021_BSITVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1222479859905.html