Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra urbanismu a územního plánování

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D27ASK Adaptace sídel na změny klimatu
 
česky Předmět není vypsán
D27ASK_EN Adaptation of Urban Structures to Climate Changes
 
anglicky Předmět není vypsán
D27AEK_EN Architecture Landscape And Applied Ecology
 
anglicky Předmět není vypsán
D27AKK Architektura a krajina
 
česky Předmět není vypsán
D27ARC Architektura krajiny
 
česky Předmět není vypsán
D27AEK Architektura, krajina a aplikovaná ekologie
 
česky Předmět není vypsán
127ATUR Atelier urbanistický
 
česky KZ 9 7C Předmět není vypsán
127AMG1 Ateliér tvorby - magisterský 1 česky KZ 14 12C Předmět je vypsán
127AMG2 Ateliér tvorby - magisterský 2 česky KZ 16 12C Předmět je vypsán
127BPAA Bakalářská práce
 
česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
127BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
127BAPT Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
127BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
127XCAD CAD v územním plánování
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127CP11 City planning 11 anglicky ZK 2 2P ZK 2 2P Předmět je vypsán
D27KKZI_EN Cultural Landscape and Characteristic Features of its Individuality
 
anglicky Předmět není vypsán
127DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
127XESC Ekonomika a org. samospráv.územ.celků
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
127ESUD Experimental Studio of Urban Design anglicky KZ 7 6C KZ 7 6C Předmět je vypsán
127HPGB Historic Parks, Gardens and Built Environments anglicky ZK 4 2P ZK 4 2P Předmět je vypsán
D27INU Inženýrský urbanismus
 
česky Předmět není vypsán
127XKRS Krajina a sídla
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
127YKRP Krajinné plánování
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
127KAZP Krajinářská architektura a životní prostředí česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
D27KKZI Kulturní krajina a znaky její individuality
 
česky Předmět není vypsán
127LAHE Landscape Heritage anglicky ZK 4 3C ZK 4 3C Předmět je vypsán
127XMWO Mezioborový workshop
 
česky Z 2 1P+2C Předmět není vypsán
127NUKP Nástroje územního a krajinného plánování česky Předmět je vypsán
127YNUP Nástroje územního plánování česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D27PHK Památkové hodnoty kulturní krajiny
 
česky Předmět není vypsán
127XPVO Plánování venkovských sídel
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
127PZ01 Projekt 1
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
127PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
127YSUP Seminář z územního plánování
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
127XSEI Sociální a ekonomická infrastruktura sídel česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D27SPUT Současnost a perspektivy urbanistické tvorby
 
česky Předmět není vypsán
127SPPI Spatial Planning and Public Infrastructure anglicky ZK 4 2P+1C ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D27URSR Strategie rozvoje sídel a regionů
 
česky Předmět není vypsán
D27URS Strategie rozvoje sídel a regionů
 
česky Předmět není vypsán
127XTIS Technická infrastruktura sídel a regionů
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127XTPL Technika územního plánování
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127XTKP Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán.
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
127TCL Transformations of Cultural Landscapes
 
anglicky ZK 4 3P Předmět není vypsán
D27USS_EN Urban Structure of Settlements
 
anglicky Předmět není vypsán
127ULPC Urban and Landscape Planning of the 21st Century anglicky Z 2 2P Z 2 2P Předmět je vypsán
127URDA Urban design anglicky Z,ZK 3 2P Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
D27UUP_EN Urbanism and Spatial Planning
 
anglicky Předmět není vypsán
127UB01 Urbanismus 1 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
127URB1 Urbanismus 1
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
127UR2B Urbanismus 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
127YUR3 Urbanismus 3
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
127UR3B Urbanismus 3
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
127UVI Urbanismus a veřejná infrastruktura
 
česky ZK 5 4P Předmět není vypsán
D27UUP Urbanismus a územní plánování
 
česky Předmět není vypsán
D27USUU_EN Urbanistic Structures – Urbanity and Sustainability
 
anglicky Předmět není vypsán
127UKKO Urbanistická a krajinářská kompozice
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
D27USS Urbanistická struktura sídel
 
česky Předmět není vypsán
127YUSS Urbanistická struktura sídel
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
127UTS Urbanistická tvorba a informační systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
127USRM Urbanistické struktury a rozvoj měst česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
D27USUU Urbanistické struktury – urbanita a udržitelnost
 
česky Předmět není vypsán
127VIS Veřejná infrastruktura sídel
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
127VEIS Veřejná infrastruktura sídel česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
127XZUR Základy urbanismu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
127YUZM Územní management
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D27UPH Územní plánování a hodnoty území
 
česky Předmět není vypsán
D27UPK Územní plánování a krajina
 
česky Předmět není vypsán
127YPSK Územní plánování sídel a krajiny česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11127.html