Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

CAD v územním plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127XCAD Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Zpracování dokumentace změny územního plánu vybraného sídla za pomoci CAD programů.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Skladba dokumentace územního plánu a technické možnosti jejího zpracování.

2. Seznámení se základními principy tvorby dokumentace změny územního plánu s ohledem na používané CAD i GIS programy a požadovaný standard.

3. Rozbor metodiky Ministerstva pro místní rozvoj- Změna územního plánu- obsah

4. Požadavky na zpracování úplného znění územního plánu po změně.

Osnova cvičení:

1. Výběr řešeného území.

2. Shromáždění podkladů potřebných ke zpracování změny.

3. Zobrazení měněných jevů ve výkresové části.

4. Zpracování textové části změny.

Cíle studia:

Cílem studia je praktické pochopení zpracování dokumentace změny územního plánu s ohledem na platnou legislativu.

Studijní materiály:

Změna územního plánu- obsah. Metodické doporučení. MMR, 2014.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24865005.html