Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Urbanistická a krajinářská kompozice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UKKO ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice a teorie urbanismu jako základ urbanistické a krajinářské tvorby (obraz města, prostředí města, vnímání, krajinná kompozice, komponovaná krajina, kulturní dominanty, fenomén zahrady v historickém kontextu a pod.). Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Rozšiřuje se tím obsah základních urbanistických předmětů z bakalářského studia. Teoretické otázky doplňují příklady z historie a ukázky různých urbanistických analýz. Zaměřuje se především na téma vývoje urbanistické formy Prahy, jejích vybraných částí (Dejvice, Karlín), aspekty jejich plánování (regulačním komise) a některé specifické otázky (výškové budovy). Základní sadu přednášek doplňuje několik rozšiřujících témat přizvaných externích přednášejících.

Požadavky:

Předmět má pouze přednášky. Docházka není povinná. Při zkoušce se ovšem zohledňuje aktivita během semestru. Jako podklad k ústní zkoušce (příprava ke zkoušce) je zpracovávána samostatná práce (prezentace) uložená v Moodlu, která je podstatnou součástí ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

1) Urbanistická kompozice I (vývoj urbanistické formy)

2) Urbanistická kompozice II (archetypy prostorů)

3) Urbanistická kompozice III (dominanty, výškové budovy)

4) Vývoj plánování a utváření Dejvic – případová studie

5) Nejstarší města a jejich urbánní struktury – případová studie

6) Okrašlovací hnutí - sady v hradebním pásu (Praha vs. Vídeň) - případová studie

7) Urbanistická kompozice IV (symboly ve veřejném prostoru)

8) Urbanistická kompozice V (vývoj urbanistické formy českých vesnic)

9) Sídelní struktura českého venkova se zaměřením na středověk - případová studie

10) Krajinářská kompozice I (krajina v obraze sídel)

11) Krajinářská kompozice II (komponovaná a poutní krajina – fenomény baroka)

12) Krajinářská kompozice III (Lesy a jejich kulturní a historická hodnota)

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Kromě toho předmět představuje další vybraná témata urbanistické a krajinářské kompozice jako rozšíření znalostí získaných v základních kurzech bakalářského studia.

Studijní materiály:

HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.

KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005.

GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.

GEHL, Jan – Gemzoe, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002.

HRŮZA, Jiří. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel, 1967.

KRIER, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002.

LYNCH, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004.

NORBERG‐SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010.

SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.

STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.

VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4241506.html