Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ateliér tvorby - magisterský 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127AMG2 KZ 16 12C česky
Garant předmětu:
Daniel Stojan
Přednášející:
Cvičící:
Petr Durdík, Ivan Kaplan, Jiří Kupka, Jan Mužík, Daniel Stojan
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

URBANISTIÉ ŘEŠENÍ VZTAHOVĚ SLOŽITĚJŠÍCH ÚZEMÍ v sídlech i krajině

Požadavky:

Rozsah projektu:

Analýza území:

- urbanisticko-architektonické a urbanisticko-krajinářské, sociální a

ekologické souvislosti, územně technické podmínky (rozsah a

obsah analýzy bude stanoven dle konkrétního zadání a řešené

problematiky)

Návrh urbanistického řešení:

- širší vztahy, urbanistické návaznosti 1:2000, 1:5000

- koncepční rozvahy či varianty ,dále urbanistická koncepce 1:1000,

1:2000

- funkční a provozní řešení 1:2000 nebo schémata

- dokumentace prostorových vztahů (vizualizace, axonometrie,

perspektivy, zákresy do fotodokumentace atd.)

•Návrh urbanisticko-architektonické koncepce vybraného souboru a veřejného prostranství ( u menších úloh) :

- půdorysy 1:500(1:200) včetně půdorysů vstupního podlaží ve vazbě

na parter okolí,

- pohledy, řezy, řezopohledy 1:200, kresebné skici, perspektivy,

vizualizace

Textová část k celému projektu

Osnova přednášek:

Rozsah projektu:

Analýza území:

- urbanisticko-architektonické a urbanisticko-krajinářské, sociální a

ekologické souvislosti, územně technické podmínky (rozsah a

obsah analýzy bude stanoven dle konkrétního zadání a řešené

problematiky)

Návrh urbanistického řešení:

- širší vztahy, urbanistické návaznosti 1:2000, 1:5000

- koncepční rozvahy či varianty ,dále urbanistická koncepce 1:1000,

1:2000

- funkční a provozní řešení 1:2000 nebo schémata

- dokumentace prostorových vztahů (vizualizace, axonometrie,

perspektivy, zákresy do fotodokumentace atd.)

•Návrh urbanisticko-architektonické koncepce vybraného souboru a veřejného prostranství ( u menších úloh) :

- půdorysy 1:500(1:200) včetně půdorysů vstupního podlaží ve vazbě

na parter okolí,

- pohledy, řezy, řezopohledy 1:200, kresebné skici, perspektivy,

vizualizace

Textová část k celému projektu

Osnova cvičení:

Formální požadavky na absolvování předmětu

Účast na atelieru je povinná v dopolední výukové i odpolední konzultační části, obě budou docházkově dokumentovány.

Je nutno absolvovat min. 10 konzultací za semestr v době ateliérové výuky.

Je nutno absolvovat přípravu a prezentaci rešerše podobných příkladů ze zahraničí

Je nutno absolvovat povinné prezentace a diskuse k návrhům , jejich termín bude

vždy stanoven s předstihem. Účast na prezentaci nenahrazuje konzultace.

Cíle studia:

Cílem atelieru AMG2 (předdiplomního projektu) zpracovaného v atelieru K 127 se studenty zaměření A+U je řešení vztahově složitějších území. Děje se tak prostřednictvím urbanistické úlohy věnovaná specifickým problémům městské struktury, prostorovým a funkčním vztahům spíše v přestavbových územích, v územích funkční konverze i v nezastavěných plochách, v městské a příměstské krajině. Projekt pokračuje svou diplomní fází.

Rozsáhlejší urbanistické řešení v této fázi nemusí být dovedeno až k detailnímu návrhu architektonické koncepce souboru nebo dokonce objektu, takováto podrobnost je pak spíše záležitostí navazující diplomní práce.

U specifických úloh může vedoucí projektu rozhodnout o společném řešení urbanistické úlohy dvěma studenty, přičemž návrh urbanistického řešení může být zpracován variantně a architektonickou koncepci bude každý student zpracovávat samostatně.

Řešení úlohy předdiplomního projektu bude východiskem pro navazující podrobnější urbanistickou, urbanisticko-architektonickou či urbanisticko-krajinářskou úlohu diplomního projektu.

Studijní materiály:

Základní literatura:

Stavební zákon

Pražské stavební předpisy –IPR

Manuál veřejných prostranství

Doporučená literatura a činnosti:

Periodický i neperiodický tisk s architektonickou/urbanistickou problematikou

Sledování výsledků urbanistických soutěží v ČR i zahraničí

Výstavy a přednášky významných architektů

Návštěvy nových realizací urban.komplexů a revitalizací veřejných

prostranstvív českých městech

Studijní cestování po min. evropských příkladech

Zahraniční přeložená dostupná:

Gehl Jan, Benzoe Lars - Nové městské prostory- ERA, Brno, 2002

Lynch Kevin - Obraz města – Polygon, Praha 2004

Krier Leon - Architektura,volba nebo osud - Academia 2001

Gehl Jan - Život mezi budovami – utváření veřejných prostranství, ERA, Brno,

2002

Poznámka:
Další informace:
www.uzemi.eu
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4845706.html