Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historic Parks, Gardens and Built Environments

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127HPGB ZK 4 2P anglicky
Garant předmětu:
Jan Hendrych, Jiří Kupka
Přednášející:
Jan Hendrych, Jiří Kupka
Cvičící:
Jan Hendrych, Jiří Kupka
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Tento volitelný semestrální kurz se bude zabývat procesy, které mají historický význam pro transformování a modelování kulturní krajiny také v oblasti urbanismu a diskutovat tradiční prvky, strategie, postupy a techniky, v nichž krajinné prostory a přírodní systémy jsou nepostradatelné při strukturování městských forem a trvale udržitelných prostředí sídel. To ozřejmí významné kulturní, historické, přírodní a ekologické procesy, které formují kulturní krajiny a urbánní prostředí a utváří četné jejich hodnoty, funkce a znaky. V tomto ohledu budou rovněž charakterizovány vhodné strategie, postupy a metody pro jejich zachování, péči a ochranu. Proměny zahrad, parků a městských krajin, filozofie založení a designu, základní principy, postupy a techniky budou pojednány a prezentovány na bohaté paletě vybraných příkladů.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a exkurzích.

Osnova přednášek:

1. Old World Gardens, Cultural landscapes and gardens of prehistoric times

2. Gardens and cultural landscapes of the Middle Ages

3. Moorish gardens

4. Gardens of the Middle Ages on the British Isles

5. Gardens, parks, and landscapes of Italian Renaissance, Mannerism, and Baroque

6. The Renaissance, Mannerist, and Baroque Gardens and landscapes in Bohemia

7. The French Garden

8. Landscape parks - introduction, Landscape parks in England

9. English Landscape park inspirations

10. Public Park, Urban and metropolitan public parks, and parkway systems

Osnova cvičení:

1. Prague Castle Gardens

2. Palace Gardens in Praha

3. Premonstratensian Strahov monastery gardens

4. Benedictine Monastery Břevnov Gardens

5. Parks and gardens in Prague 6, Structured Public greenery, the system of park areas

Cíle studia:

Na základě poznatků, zkušeností a praxe, které budou představeny v průběhu kurzů prezentacemi, případovými studiemi a studijními terénními exkurzemi v blízkosti fakulty (v Praze), se studenti budou aktivně podílet zpracováním semestrálních prací ve formě písemných studií či esejí na vybrané téma, nebo formou analytických grafických studií pro vybrané problémové lokality. Krátké semestrální exkurze v rámci výuky budou strukturované s cílem posílit u studentů osobní prostorovou zkušenost s problematikou proměn, strukturování, péče, ochrany a managementu významných lokalit historických i současných zahrad, parků a městské krajiny.

Studijní materiály:

Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.

Free PDF: genius-loci-towards-a-phenomenology-of-architecture-d86177309.html

HAZLEHURST, F. H., Gardens of Illusion: The Genius of Andre Le Nôtre. Vanderbilt University Press, 1986.

HOBHOUSE, P. (1992), Gardening through the Ages: An Illustrated History of Plants and Their Influence on Garden Styles from Ancient Egypt to the Present Day. Simon & Schuster.

LASDUN, S (1991), The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press.

LAZARO, C. (1990), Italian Renaissance Garden: From the Conventions of Planting, Design, and Ornament to the Grand Gardens of Sixteenth-Century Central Italy. Yale Univerity Press.

NEWTON, N. T. (1972). Design on the Land: The Development of Landscape Architecture. Harvard University Press.

WATKINS, J. (2007), The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publisher.

JELLICOE, G. & S.: Landscape of Man.Van Nostrand Reinhold, 1982.

THACKER, CH. The history of gardens. University of California Press, 1985

Poznámka:

Historické parky, zahrady a strukturovaná prostředí sídel

Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/english-lessons/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4749606.html