Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Adaptation of Urban Structures to Climate Changes

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D27ASK_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Jiří Kupka, Michael Pondělíček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Obsahem předmětu je zpracování seminární práce zaměřené na konkrétní územní celek (obec) a příprava podkladů pro územně plánovací dokumentaci. Zhodnocení stavu území, doplnění Územně analytických dat, vyhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje, stanovení problémů k řešení na území a zpracování územního plánu dané obce. Součástí práce bude také vyhodnocení funkčních systémů obce a požadavků na dostavbu veřejné infrastruktury a stanovení koncepce rozvoje města na základě vlastního šetření.

Požadavky:

Student bude umět pracovat s odbornou literaturou k adaptaci na vlivy změny klimatu, student si umí představit model percepce vlivů změny klimatu ve městech podle geografických podmínek, student se umí připravit a vyhledat sortiment použitelných adekvátních opatření a příkladů z oblasti vlivů změny klimatu a je schopen v této oblasti samostatně pracovat a uvažovat nezatížen teoretickými problémy adaptace (mitigace, CO2, apod.), student je schopen posoudit vybranou strukturu, zvolit vhodné adaptační strategie a postupy a spojit vhodné s užitečným spolu s drobnou prognózou vývoje situace.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

0

Cíle studia:

Cílem studia je co nejvíce rozšířit obzory studenta a jeho přístup k urbánnímu prostoru o způsoby adaptačních technik, způsoby myšlení o působení změny klimatu ve městech a bez navázání se na obecná klišé adaptace (např. hlavní úloha vegetace ve městě) zjistit jak vypadá mozaika účinných adaptačních opatření pro města z pohledu urbanisty a projektanta.

Předmět má umožnit studentovi zapojit se do projekce a plánování efektních a efektivních opatření pro adaptaci na změnu klimatu a její dopady a také umožnit pochopení priorit, percepce obyvatel a další aspekty celého adaptačního procesu od logistických opatření, až po opatření přímo v terénu.

Studijní materiály:

Bízek V., Pondělíček M., Adaptace sídel, CPP, Praha 2016 ( chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.adaptacesidel.cz/data/upload/2016/09/Adaptace_kniha_ISBN-978-80-87756-09-6.pdf nebo na http://www.adaptacesidel.cz/default/kategorie?prispevek=145)

Adapterra awards - databáze konferencí a příkladů (https://www.adapterraawards.cz/cs/Databaze)

Adaptace na změnu klimatu - oficiální materiály (https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu)

Metodiky adaptací v hl.m. Praha (https://adaptacepraha.cz/metodiky/)

Guide to climate change in Cities, World Bank Group, 2011, (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/guidances/guide-to-climate-change-adaptation-in-cities/11237802)

Poznámka:

ASD

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6115106.html