Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127BAPZ Z 12 10C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 127BAPZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny BZ20130600_1
Podmínkou zápisu na předmět 127BAPZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval příslušný počet předmětů ze skupiny BZ20130700_1
Podmínkou zápisu na předmět 127BAPZ je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 100ODPR
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

První kvalifikační práce - samostatná odborná práce studenta, většího rozsahu - ukončující bakalářský stupeň studia. Obhajoba bakalářské práce je jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Student si při zápisu do letního semestru zapisuje bakalářskou práci pod kódem s číslem vybrané katedry, kde bude práci zpracovávat (tj. 127BAPZ). Po výběru vedoucího bakalářské práce od něj student získá zápočet z odborné praxe (100ODPR), po jehož získání se objeví v KOSu možnost zapsat si bakalářskou práci. Stejný postup lze využít i v případě zápisu bakalářské práce v zimním semestru. Pro zápis bakalářské práce na katedře urbanismu a územního plánování (K127) je nutné absolvovat předměty 127PZ01 Projekt 1 a 127PZ02 Projekt 2. Studenti zpracovávající bakalářskou práci na katedře urbanismu a územního plánování (k127) si v rámci státní závěrečné zkoušky vedle povinného okruhu Tvorba a ochrana krajiny volí tematický okruh Urbanismus a územní plánování garantovaný K127.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky, probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení, probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce.

Cíle studia:

Cílem práce je ověřit znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia. Účelem bakalářské práce je také prokázat schopnost samostatné odborné práce a prezentace výsledků standardní, srozumitelnou a logicky správnou formou.

Studijní materiály:

Studijní materiály závisí na tématu bakalářské práce. Základní literatura a zdroje jsou uvedené v zadání bakalářské práce. Další materiály jsou doporučeny vedoucím práce v průběhu konzultací.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/bakalarska-prace/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4639406.html