Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kulturní krajina a znaky její individuality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D27KKZI ZK 2C česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Jiří Kupka, Ivan Vorel
Cvičící:
Jiří Kupka
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět rozvíjí otázku individuality charakteru krajiny jakožto důležitého pojmu pojetí kvality krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Pojem individuálních kvalit krajiny se promítá následně do nástrojů územního a krajinného plánování. Pozornost bude proto věnovaná znakům identity historických kulturních krajin jakožto otisků kulturněhistorických a ekonomických podmínek vývojových etap, analýze historických mapových děl a jejich interpretaci z hlediska hypotetického vizuálního projevu krajinné struktury, analýze historických ikonografických podkladů a identifikaci charakteristických typologických znaků. Výsledný pohled je zaměřen na podobu současné krajiny - identifikaci atributů jednotlivých historických etap proměn krajinného obrazu české krajiny, což směřuje k hledání znaků identity současné kulturní krajiny a jejích jednotlivých typů. Studenti budou analyzovat konkrétní krajiny z hlediska přítomnosti znaků individuality charakteru v jejich vývoji a v současnosti a budou analyzovat shromážděné výsledky, interpretovat jejich význam a navrhovat jejich využití v nástrojích územního a krajinného plánování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KUPKA, Jiří (2010): Krajiny kulturní a historické. ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-04653-1

•WÖBSE, Hermann Hans (2002): Landschaftsästehtik. Eugen Ulmer, Stuttgart, ISBN3-8001-3217-6

•KÜSTER Hansjörg (1999): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. C.H. BECK, München, ISBN 3-406-45357-0

Doporučená literatura:

•SCHAMA, Simon (2004): Landcape and Memory. Harper Perrenial, London, ISBN 0-00-686348-5

•BOURASSA, Steven (1991): The Aesthetics of Landscape. John Wiley Sons, ISBN 978-1852930714

•BERLEANT, Arnold (1997): Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, Theories of Contemporary Culture, ISBN 978-0700608119

•BLAŽKOVÁ, Tereza – ČERVINKOVÁ, Petra (eds.)(2015): Krajina jako antropologická čítanka. Togga, Praha, ISBN 978-80-7476-039-6

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6023906.html