Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Landscape Heritage

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127LAHE ZK 4 3C anglicky
Garant předmětu:
Jan Hendrych, Jiří Kupka
Přednášející:
Jan Hendrych, Pavel Holubec, Jiří Kugl, Jiří Kupka
Cvičící:
Jan Hendrych, Pavel Holubec, Jiří Kugl, Jiří Kupka
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Kulturní, historické, přírodní a ekologické procesy tradičně formují lidské prostředí, naše společné kulturní dědictví krajiny. Kurz odhalí vnitřní hodnoty, funkce a charakter a vhodné konzervační techniky a strategie pro ochranu městského krajinného dědictví.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a exkurzích.

Osnova přednášek:

Semináře a zejména příslušné terénní exkurze budou trvat tři hodiny týdně (součástí závěrečného hodnocení je i přítomnost studentů). Studenti samostatně zpracují zvolený předmět studia formou tematické eseje, která bude v průběhu semestru konzultována a odevzdána na konci semestru.

Tematické okruhy seminářů a exkurzí:

1. Městské krajiny

2. Krajinný urbanismus, systémy městských parků

3. Brownfieldy, sanace, revitalizace

4. Postindustriální krajina, renaturalizace těžby a dobývání a přirozené revitalizační procesy

5. Krajinná paměť, Krajina jako palimpsest, Krajinné vyprávění

6. Krajinný ráz, hodnocení, péče a ochrana

7. Přírodní a venkovská krajina, přírodní síly

8. Historická kulturní krajina, kultivace krajiny, krajinná archeologie

9. Krajinná estetika, vnímání krajinných struktur a prostorů

Osnova cvičení:

Nezávislý praktický výzkum a příprava kritické studie (eseje) se u jednotlivých studentů liší, ale obecně by to mohlo zahrnovat další dvě až tři hodiny týdně.

Tematické okruhy výletů, výběr z lokalit:

Geologie, Biogeografie, Hydrologie, Krajinný ráz, Kulturně historické aspekty.

Bývalé cihelné a obnovené sady usedlosti Kotlářka.

Hanspaulka, Šárecké údolí, kolonie Baba.

Bílá hora a Královská obora.

Dejvice, Střešovice, Ořechovka - Městské stavby a jejich proměny.

Systém zeleně a veřejné zeleně, Stromořadí a aleje a Strukturované systémy liniové vegetace.

Lokality regenerace brownfieldů v Praze k individuální návštěvě:

Nákladové nádraží Žižkov, Kasárna Karlín - ukázka dočasného využití, výstava, letní kino, kavárna, galerie

Pragovka - ukázka dočasného využití (již dobře rozvinutá a asi nejrozsáhlejší známá oblast), kavárny, výstavy

Corso Karlín - bývalá kotelna, dnes noblesní administrativní budova z Bofillu

Strojovna - bývalá elektrárna, dnes kanceláře, ateliéry, přístupný dvůr

Forum Karlín - bývalé ČKD Dukla, dnes administrativní a kulturní centrum, nádvoří a kavárna přístupné, sál možný po dohodě

Galerie DOX - bývalá strojírna, dnes úspěšná galerie.

Cíle studia:

Schopnost porozumět - číst kulturní krajinu v urbánním rámci a hodnotit její charakter, kulturní, historickou a estetickou kvalitu a význam v současné době.

Studijní materiály:

Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.

Free PDF: genius-loci-towards-a-phenomenology-of-architecture-d86177309.html

Goodchild Peter: Landscape Heritage, Biosphere Change, Climate Change, and Conservation. Heritage at Risk 2006/2007.

Council of Europe, The European Landscape Convention.

Florence, 20 October 2000.

www.coe.int/europeanlandscapeconvention

www.coe.int/conventioneuropeenedupaysage

Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.

Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.

Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.

Jan Gehl: Cities for People.

Philipp Oswalt, Klause Overmeyer a Philipp Misselwitz: Urban Catalyst.

Poznámka:
Další informace:
https://uzemi.eu/pro-studenty/english-lessons/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5467206.html