Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

RA povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBRAF1 Anatomie a fyziologie člověka I česky Z 5 2P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRAF2 Anatomie a fyziologie člověka II česky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRAIR Angiografie a intervenční radiologie česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBRCHIR Chirurgie
Jan Bříza, Jiří Pudil 
česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBREZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBRHEOVZ Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBRIPP Individuální prázdninová praxe česky Z 3 160XH Předmět je vypsán
F7PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky KZ 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRIT Informační technologie česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBRKLO1 Klinické obory I česky Z 4 2P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRKLO2 Klinické obory II Z,ZK 3 2P + 1S Předmět je vypsán
F7PBRKZPPV1 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I česky Z 4 4C Předmět je vypsán
F7PBRKZPPV2 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka II česky KZ 3 4C Předmět je vypsán
F7PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBRMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7PBRNM1 Nukleární medicína I česky KZ 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRNM2 Nukleární medicína II česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRNM3 Nukleární medicína III česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRNMKP Nukleární medicína – klinická praxe česky Z,ZK 7 80XH Předmět je vypsán
F7PBRNMP Nukleární medicína – praxe česky Z 2 64XH Předmět je vypsán
F7PBROAT Odborná anglická terminologie česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PBROSP Odborná ošetřovatelská praxe česky Z 3 160XH Předmět je vypsán
F7PBRZMKD Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
F7PBRPCRFD Praktická cvičení z radiologické fyziky a dozimetrie česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBRPSB Praxe v semestru bloková česky Z 3 160XH Předmět je vypsán
F7PBRPP První pomoc česky Z,ZK 4 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRPTR Přístrojová technika v radiologii česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRPTRTP Přístrojová technika v radioterapii česky KZ 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRPTNM Přístrojová technika v nukleární medicíně česky KZ 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRRO Radiační ochrana česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBRRDB Radiobiologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBRRDIA1 Radiodiagnostika I
Tomáš Belšan, Stanislav Kaczor, Tomáš Koutný, Ondřej Krahula 
česky KZ 4 2P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRRDIA2 Radiodiagnostika II česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBRRAF1 Radiologická fyzika I česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRRAF2 Radiologická fyzika II česky Z,ZK 4 2P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRRK Radiologická kazuistika česky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7PBRRZMKP Radiologické zobrazovací metody – klinická praxe česky Z,ZK 9 200XH Předmět je vypsán
F7PBRRZMP Radiologické zobrazovací metody – praxe česky Z 2 72XH Předmět je vypsán
F7PBRRTP1 Radioterapie I
Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková, František Podzimek, Adam Vidiševský 
česky KZ 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRRTP2 Radioterapie II česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRRTP3 Radioterapie III
Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Marie Vosyková 
česky Z,ZK 4 2P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRTPKP Radioterapie – klinická praxe česky Z,ZK 8 120XH Předmět je vypsán
F7PBRRTPP Radioterapie – praxe česky Z 2 64XH Předmět je vypsán
F7PBRRA Rentgenová anatomie česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1S Předmět je vypsán
F7PBRTA Topografická anatomie česky Z,ZK 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky česky Z,ZK 4 1P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk česky Z,ZK 3 2P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRZBFY Zdravotnická biofyzika česky ZK 3 1P Předmět je vypsán
F7PBRZPS Zdravotnická psychologie česky KZ 3 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí česky Z,ZK 3 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 6 160XH Předmět je vypsán
F7PBRZSKIP Základní skiagrafické projekce česky Z 2 1P + 1C Předmět je vypsán
F7PBRZFA Základy farmakologie česky Z 2 1P Předmět je vypsán
F7PBRZOT Základy odborné terminologie česky KZ 2 1C Předmět je vypsán
F7PBRZOSE Základy ošetřovatelství česky KZ 3 1P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRZPF Základy patologické fyziologie česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBRZPA Základy patologie česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBRZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace česky KZ 2 1P + 1S Předmět je vypsán
F7PBRPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem česky Z 2 2C Předmět je vypsán
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 3 1P + 2C Předmět je vypsán
F7PBRZVZLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBRRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb česky ZK 1 1P Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021427-F7PBR_POV_21.html