Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioterapie III

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRTP3 Z,ZK 4 2P + 2C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBRRTP3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRRTP2

Úspěšné absolvování předmětu F7PBRRTP3 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRTPKP.

Garant předmětu:
Jiří Kubeš
Přednášející:
Pavla Buřičová, Jiří Kubeš
Cvičící:
Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Marie Vosyková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen s radioterapií jednotlivých nádorových onemocnění, s ozařovacími technikami, s nežádoucími účinky radioterapie s dalšími alternativami léčby. Dále je předmět zaměřen na nejmodernější technologie léčby zářením, jakou jsou například Cyberknife, protonová terapie.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný zápočtový test, ústní zkouška, u zkoušky budou požadovány znalosti z předmětů Radioterapie I, II a III.

Požadavky na studenta: 100% účast na cvičeních, překlad odborného článku.

Osnova přednášek:

1. týden Protonová terapie v klinické praxi (plánování léčby, klinické aplikace).

2. týden Plánování radioterapie = 2. část (IMRT, VMAT, dozimetrická verifikace). Tomoterapie.

3. týden Radioterapie nádorů v ORL oblasti. Radioterapie nádorů v oblasti mozku.

4. týden Radioterapie nádorů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

5. týden Radioterapie nádorů v oblasti plic a mediastina. Radioterapie karcinomu prsu.

6. týden Stereotaktická radioterapie (Lekselův gamanůž, lineární urychlovač). Cyber Knife.

7. týden Radioterapie gynekologických nádorů.

8. týden Radioterapie urologických nádorů. Radioterapie mužských pohlavních orgánů.

9. týden Radioterapie nádorů v oblasti GIT.

10. týden Radioterapie sarkomů měkkých tkání a zhoubných nádorů kostí. Radioterapie nádorů kůže a podkoží.

Osnova cvičení:

Praktická cvičení budou probíhat na vybraných pracovištích radioterapie.

1. týden Exkurze do Protonového centra.

2. týden Plánování radioterapie = 2. část (IMRT, VMAT, dozimetrická verifikace). Tomoterapie.

3. týden Práce s pacientem během radioterapie nádorů v ORL oblasti. Práce s pacientem během radioterapie nádorů v oblasti mozku.

4. týden Práce s pacientem během radioterapie nádorů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně.

5. týden Práce s pacientem během radioterapie nádorů v oblasti plic a mediastina. Práce s pacientem během radioterapie karcinomu prsu.

6. týden Exkurze Leksellův gama nůž.

7. týden Exkurze Cyber Knife.

8. týden Práce s pacientem během radioterapie gynekologických nádorů. Práce s pacientem během radioterapie urologických nádorů. Práce s pacientem během radioterapie mužských pohlavních orgánů.

9. týden Práce s pacientem během radioterapie nádorů v oblasti GIT.

10. týden Práce s pacientem během radioterapie sarkomů měkkých tkání a zhoubných nádorů kostí. Práce s pacientem během radioterapie nádorů kůže a podkoží.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Základy radiační onkologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6061-6.

•ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-469-0.

•FELTL, David a Jakub CVEK. Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008. ISBN 978-80-7311-103-8.

•BINAROVÁ, Andrea. Radioterapie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2010. ISBN 978-80-7368-701-4.

•SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl, Radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

•PETERA, Jiří. Moderní radioterapeutické metody. V. díl, Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. ISBN 80-7013-266-3.

•ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 4. aktualiz. vyd. Brno: MOÚ. 2014. ISBN 978-80-86793-19-1.

Doporučená literatura:

•JURGA, Ludovít, M. a kolektiv. Klinická a radiačná onkológia. Martin: Osveta, 2010, ISBN 978-80-8063-302-8.

•JOHNS, Herold Elford and John Robert CUNNNGHAM jr. The physics of Radiology. Charles Thomas Publisher, 2006. ISBN 978-0398046699.

•MEYER John L. IMRT, IGRT, SBRT – Advances in the treatment planning and delivery of radiotherapy. Karger 2007. ISBN 978-3-8055-8199-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost FNB
Buřičová P.
Vosyková M.

08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN Bulovka
místnost FNB
Kubeš J.
Buřičová P.

13:00–16:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

FN Bulovka
Čt
místnost FNB
Buřičová P.
Vosyková M.

13:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN Bulovka

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6594206.html