Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy farmakologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZFA Z 2 1P česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová, Eva Jandová
Cvičící:
Jana Hudzietzová, Eva Jandová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, jeho formy a dávkování, způsoby podání, interakce, názvosloví léčiv, a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky a farmakodynamiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírány základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků.

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu je zapotřebí splnit závěrečný zápočtový test z obsahu učiva celého semestru. Otázky v zápočtovém testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Písemná část testu je kombinována z odpovědí typu ABCD (jedná správná odpověď) a z odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F.

Osnova přednášek:

1.Úvod do farmakologie, definice základních pojmů.

2.Aplikace léčiv, distribuce v organismu, eliminace léčiv, nežádoucí účinky léčiv.

3.Anestetika, psychoterapie.

4.Léky pro vegetativní systém.

5.Léky v kardiologii, angiologii. Léky v gastroenterologii, hematologii, nefrologii.

6.Léky v TRN, ATB terapie, endokrinologie.

7.Zápočtový test.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

●MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4 (Vybrané kapitoly).

●KRAFT, Otakar a Jan PEKÁREK. Radiofarmaka. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. ISBN 978-80-7464-183-1.

http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

●KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

Doporučená literatura:

•LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

•www.farmaceutika.info

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-330
Hudzietzová J.
Jandová E.

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6572206.html