Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané kapitoly z aplikované matematiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRVKAM Z,ZK 4 1P + 2C česky
Přednášející:
Jana Urzová (gar.)
Cvičící:
Jana Urzová (gar.), Svitlana Strunina
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět shrnuje a systematizuje středoškolské učivo o posloupnostech a funkcích a navazuje na ně. Studenti se seznámí se základy diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné v aplikacích. Diferenciální počet: posloupnosti, vlastnosti posloupností, limita posloupnosti; funkce jedné proměnné, limita, spojitost, derivace, lokální a globální extrémy funkce jedné proměnné, monotonie, vyšetřování průběhu funkce. Integrální počet: neurčitý integrál, metody integrování, určitý integrál a jeho aplikace, řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Požadavky:

•účast na cvičeních, maximálně 3 řádně omluvené absence;

•písemné prokázání získaných znalostí při dvou testech v průběhu semestru s minimálně 50% úspěšností, testy budou obsahovat početní příklady z látky probírané na přednáškách a cvičeních;

•počet bodů převyšující minimální počet ke splnění zápočtu se započítává ke zkoušce.

V průběhu semestru je možné získávat bonusové body za minitesty z probírané látky.

Zkouška je písemnou formou skládající se z početních příkladů doplněných teoretickými podotázkami a pokrývá probrané učivo v celém rozsahu, k bodovému zisku zkouškového testu se přičtou body ze zápočtových testů (získané body nad minimum).

Osnova přednášek:

1. týden Číselné obory a jejich vlastnosti, základní pojmy. Matematické výrazy, rovnice a metody jejich řešení.

3. týden Posloupnosti, jejich vlastnosti. Limity posloupností.

5. týden Funkce jedné proměnné, vlastnosti funkcí. Inverzní funkce, exponenciální funkce a logaritmus.

7. týden Limita a spojitost funkce. Derivace funkce, vlastnosti, význam.

9. týden Vyšetřování průběhu funkce s využitím derivací. Aplikace derivací – úlohy o extrémech, l´Hospitalovo pravidlo.

11. týden Neurčitý integrál – zavedení. Integrační metody.

13. týden Určitý integrál. Aplikace určitého integrálu, diferenciální rovnice.

Osnova cvičení:

1. týden Intervaly, základní množinové pojmy, polynomy, mocniny a odmocniny.

2. týden Výrazy, mocniny, rovnice.

3. týden Zadání posloupnosti, vlastnosti posloupností. Limity posloupností.

4. týden Elementární funkce a jejich vlastnosti, spojitost funkce, limita funkce.

5. týden Exponenciální funkce – praktické aplikace.

6. týden Derivace funkcí.

7. týden Aplikace derivací. L´Hospitalovo pravidlo.

8. týden Vyšetřování průběhu funkce.

9. týden Extrémy funkcí v úlohách a další aplikační úlohy.

10. týden Neurčitý integrál – výpočty.

11. týden Integrační metody, substituce, per partes.

12. týden Určitý integrál – výpočty.

13. týden Určitý integrál a jeho užití v praxi.

14. týden Test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TKADLEC, Josef. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04792-7.

http://math.feld.cvut.cz/mt/index.htm

Doporučená literatura:

•KRAČMAR, Stanislav, František MRÁZ a Jiří NEUSTUPA. Sbírka příkladů z matematiky I. 5., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05267-9.

http://dagles.klenot.cz/rihova

http://www.studopory.vsb.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-420
Urzová J.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326
Strunina S.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:B-326
Strunina S.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6572006.html