Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRKPZS ZK 1 1P česky
Garant předmětu:
Milan Bednařík
Přednášející:
Milan Bednařík
Cvičící:
Milan Bednařík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Na současné zdravotnictví jsou kladeny stále větší požadavky z pohledu kvality a bezpečí poskytované služby. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy implementace systému řízení kvality, způsoby měření výkonnosti procesů, principy řízení rizik a nástroji pro trvalé zlepšování kvality. Dále budou prezentovány základní používané modely pro řízení kvality.

Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezpečná péče dnes nemůže být zajištěna bez odpovídající infrastruktury, budou posluchači také seznámeni se základními požadavky v této oblasti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: znalost legislativy v oblasti managementu kvality ve zdravotnictví.

Osnova přednášek:

1. týden Zásady managementu kvality, legislativní požadavky v oblasti kvality.

2. týden Základní nástroje pro hodnocení kvality.

3. týden Aspekty kvality zdravotní péče.

4. týden Modely řízení kvality.

5. týden Implementace systému řízení kvality.

6. týden Akreditace.

7. týden Certifikace.

8. týden Požadavky na infrastrukturu.

9. týden Interní prověrky kvality.

10. týden Trvalé zlepšování kvality.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GLADKIJ, Ivan, Leoš HEGER a Ladislav STRNAD. Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. ISBN 80-7013-272-8.

•BEDNAŘÍK, Milan. Kvalita péče ve zdravotnictví. Praha: Ústav práva a právní vědy, Praha, 2017.

Doporučená literatura:

•ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality.

•Akreditační standardy SAK pro nemocnice a další zdravotnická zařízení.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Bednařík M.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6594606.html