Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zobrazení magnetickou rezonancí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZMR Z,ZK 3 1P + 1C česky
Garant předmětu:
Tomáš Belšan
Přednášející:
Jaroslav Ráček
Cvičící:
Jaroslav Ráček
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principem fungování MR tomografu. Získání základních dovedností při MR vyšetřování a seznámení s bezpečností práce na MR.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

Zápočet: Vypracování a přednes prezentace - postup při vyšetření vybrané anatomické oblasti na MR

Zkouška je písemná, formou testu s volenou i psanou odpovědí.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Základní fyzikální pojmy. Magnetismus. Precesní pohyb. Larmorova frekvence.

3.–4. týden MR hardware, druhy MR přístrojů dle vytvoření statického magnetického pole, vyšetřovací cívky.

5.–6. týden Základní vyšetřovací sekvence, Spin echo, Fast spin echo, Gradientní Echo, Echo Planar imaging. Relaxační časy T1 a T2, vážení obrazu T1w, T2w, PDw.

7.–8. týden Vyšetřovací protokoly CNS.

9.–10. týden Vyšetřovací protokoly muskuloskeletálního systému, peroperační MR.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Vyšetřování na MR tomografu.

3.–4. týden Polohování pacienta, nastavení vyšetřovacích cívek.

5.–6. týden Plánování vyšetřovacích rovin.

7.–8. týden Normální nálezy, nejčastější patologické obrazy při MR vyšetřování I.

9.–10. týden Normální nálezy, nejčastější patologické obrazy při MR vyšetřování II.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. ISBN 978-80-7368-335-1.

•POSPÍŠIL, Tomáš. Cvičení z NMR. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4541-0.

•MECHL, Marek, Jaroslav TINTĚRA a Jan ŽIŽKA. Protokoly MR zobrazování. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-109-4.

•ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

Doporučená literatura:

http://www.mrimaster.com

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost ÚVN
Ráček J.
13:00–13:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
místnost ÚVN
Ráček J.
14:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
ÚVN Praha
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6594406.html