Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Individuální prázdninová praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRIPP Z 3 160XH česky
Garant předmětu:
Jana Hudzietzová
Přednášející:
Jana Hudzietzová
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Individuální prázdninová praxe bude probíhat na vybraných odděleních radiodiagnostiky vždy pod dohledem pověřené odborně způsobilé osoby příslušného oddělení (smluvně zajištěno). Studenti si praktickou formou procvičí získané teoretické znalosti v oblasti zobrazovacích postupů při skiagrafii, skiaskopii a při CT vyšetřeních. Součástí praxe je seznámení s organizací provozu na jednotlivých odděleních.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•radiodiagnostické oddělení (4 týdny);

•doporučena jsou pracoviště poskytující skiagrafické a skiaskopické zobrazovací postupy a CT vyšetření.

Zaměření odborné praxe:

•skiagrafie horní končetiny (projekce – prsty ruky, ruka, zápěstí, předloktí, loket, paže, rameno);

•skiagrafie dolní končetiny (projekce – prsty nohy, noha, hlezno, pata, bérec, koleno, patela, stehenní kost, kyčel, pánev);

•skiagrafie páteře (projekce – krční páteř, Sandbergova projekce, foramina, funkční snímky, hrudní páteř, bederní páteř, funkční projekce – předklon/záklon, kost křížová, kostrč);

•skiagrafie lebky (projekce – lebka, baze lební, VDN, turecké sedlo, obličejový skelet, Townova projekce, orbity, optický kanálek, nos, dolní čelist);

•skiagrafie nativních snímků vnitřních orgánů (projekce – plíce + srdce + mediastinum, břicho, nefrogram, horizontální břicho, horní hrudní apertura, plicní hroty);

•skiagrafie na lůžku (plíce, břicho, skelet);

•kontrastní skiaskopicko-skiagrafická vyšetření (pasáž GIT, vyšetření žaludku, vyšetření jícnu, irrigografie, ERCP, enteroklýza, VUG, pyelografie, cystografie + mikce, fistulografie, flebografie);

•CT vyšetření hlavy, páteře, hrudníku, břicha, malé pánve, CTA;

•peroperační zobrazovací postupy;

•skiagrafie dětí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

•FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

•VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3126-0.

Doporučená literatura:

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6593606.html