Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Radiologická asistence - nástup ke studiu 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Radiologická asistence

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRAF1 Anatomie a fyziologie člověka I Z 5 2P + 2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBREZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBRPP První pomoc Z,ZK 4 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRRAF1 Radiologická fyzika I Z,ZK 4 2P + 1C Z povinný předmět
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Z,ZK 4 1P + 2C Z povinný předmět
F7PBRZFA Základy farmakologie Z 2 1P Z povinný předmět
F7PBRZOT Základy odborné terminologie KZ 2 1C Z povinný předmět
F7PBRZBFY Zdravotnická biofyzika ZK 3 1P Z povinný předmět
F7PBRZPS Zdravotnická psychologie KZ 3 1P + 1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRAF2 Anatomie a fyziologie člověka II Z,ZK 5 2P + 2C L povinný předmět
F7PBRHEOVZ Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví KZ 1 1P L povinný předmět
F7PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví KZ 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBROAT Odborná anglická terminologie Z 3 2S L povinný předmět
F7PBROSP Odborná ošetřovatelská praxe Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBRPCRFD Praktická cvičení z radiologické fyziky a dozimetrie Z 1 1C L povinný předmět
F7PBRPTR Přístrojová technika v radiologii Z,ZK 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRRDB Radiobiologie ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBRRAF2 Radiologická fyzika II Z,ZK 4 2P + 1C L povinný předmět
F7PBRZSKIP Základní skiagrafické projekce Z 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRZOSE Základy ošetřovatelství KZ 3 1P + 2C L povinný předmět
F7PBRZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace KZ 2 1P + 1S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRCHIR Chirurgie
Jan Bříza, Jiří Pudil 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBRIT Informační technologie KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBRKLO1 Klinické obory I Z 4 2P + 2C Z povinný předmět
F7PBRKZPPV1 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I Z 4 4C Z povinný předmět
F7PBRNM1 Nukleární medicína I KZ 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRPTRTP Přístrojová technika v radioterapii KZ 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRRDIA1 Radiodiagnostika I
Tomáš Belšan, Stanislav Kaczor, Tomáš Koutný, Ondřej Krahula 
KZ 4 2P + 2C Z povinný předmět
F7PBRRTP1 Radioterapie I
Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková, František Podzimek, Adam Vidiševský 
KZ 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRRA Rentgenová anatomie Z,ZK 2 1P + 1C Z povinný předmět
F7PBRZPF Základy patologické fyziologie ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBRZPA Základy patologie ZK 3 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRIPP Individuální prázdninová praxe Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBRKLO2 Klinické obory II Z,ZK 3 2P + 1S L povinný předmět
F7PBRKZPPV2 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka II KZ 3 4C L povinný předmět
F7PBRNM2 Nukleární medicína II Z,ZK 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRPSB Praxe v semestru bloková Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBRPTNM Přístrojová technika v nukleární medicíně KZ 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRRDIA2 Radiodiagnostika II ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBRRK Radiologická kazuistika Z 1 1C L povinný předmět
F7PBRRTP2 Radioterapie II Z,ZK 3 2P + 1C L povinný předmět
F7PBRSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 1S L povinný předmět
F7PBRTA Topografická anatomie Z,ZK 2 1P + 1C L povinný předmět
F7PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk Z,ZK 3 2P + 1C L povinný předmět
F7PBRZVZLZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví KZ 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRAIR Angiografie a intervenční radiologie ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBRMVP Metodologie výzkumné práce KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBRNMP Nukleární medicína – praxe Z 2 64XH Z povinný předmět
F7PBRNM3 Nukleární medicína III Z,ZK 3 2P + 1C Z povinný předmět
F7PBRZMKD Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBRRO Radiační ochrana ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBRRZMP Radiologické zobrazovací metody – praxe Z 2 72XH Z povinný předmět
F7PBRRTPP Radioterapie – praxe Z 2 64XH Z povinný předmět
F7PBRRTP3 Radioterapie III
Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Marie Vosyková 
Z,ZK 4 2P + 2C Z povinný předmět
F7PBRPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem Z 2 2C Z povinný předmět
F7PBRRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb ZK 1 1P Z povinný předmět
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky Z,ZK 3 1P + 2C Z povinný předmět
F7PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí Z,ZK 3 1P + 1C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBRNMKP Nukleární medicína – klinická praxe Z,ZK 7 80XH L povinný předmět
F7PBRRZMKP Radiologické zobrazovací metody – klinická praxe Z,ZK 9 200XH L povinný předmět
F7PBRTPKP Radioterapie – klinická praxe Z,ZK 8 120XH L povinný předmět
F7PBRZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 6 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1215173121505.html