Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínská technika - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23

Studijní plán: Bakalářský studijní program Biomedicínská technika

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBBALP Algoritmizace a programování KZ 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBAF1 Anatomie a fyziologie I. Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBBBLG Biologie Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Z 1 1P Z povinný předmět
F7PBBFY1 Fyzika I. Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7PBBKT Komunikační technologie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 6 2P+4C Z povinný předmět
F7PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBBMT Medicínská terminologie Z 1 1C Z povinný předmět
F7PBBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. KZ 1 1C Z povinný předmět
F7PBBPSL Psychologie KZ 2 1P+1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBBAF2 Anatomie a fyziologie II. Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
F7PBBCHM Chemie Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
F7PBBFY2 Fyzika II. Z,ZK 6 2P+2C+2L L povinný předmět
F7PBBITP Integrální počet Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBBPPM2 Práce s programovými prostředky (Matlab) II. KZ 2 2C L povinný předmět
F7PBBPP První pomoc KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBBTEL Teoretická elektrotechnika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
F7PBBMAT Marketing zdravotnické techniky KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
F7PBBPPP Práce s programovými prostředky KZ 2 2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) KZ 2 2C Z povinný předmět
F7PBBBCH Biochemie Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
F7PBBEM Elektrická měřění Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBELF Elektrofyziologie Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
F7PBBEO Elektronické obvody Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBFCH Fyzikální chemie Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7PBBMVP Metodologie výzkumné práce KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBUSS Úvod do signálů a systémů Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBBFT Biofotonika KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
F7PBBFVP Funkce více proměnných KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) KZ 2 2C L povinný předmět
F7PBBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBBHE Hygiena a epidemiologie ZK 1 1P L povinný předmět
F7PBBKZS Konvenční zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
F7PBBMEC Mechanika Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBBMS Modelování a simulace Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBBSPR1 Semestrální projekt I. KZ 1 1C L povinný předmět
F7PBBSM Senzory v medicíně Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBBZP Základy patologie ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBBDIZ Detektory ionizujícího záření KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
F7PBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
F7PBBSJ Skriptovací jazyky KZ 2 2C L povinně volitelný předmět
F7PBBVBI Virtuální bioinstrumentace KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBBBB Biomechanika a biomateriály
 
Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
F7PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika)
 
Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
Z,ZK 2 1P+1L Z povinný předmět
F7PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
 
KZ 4 4L Z povinný předmět
F7PBBSPR2 Semestrální projekt II.
 
KZ 4 4C Z povinný předmět
F7PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBBAZD Analýza zpracování biomedicínských dat
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
F7PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
F7PBBTA Technická audiologie
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
F7PBBZOD Zpracování obrazových dat
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBBBP Bakalářská práce
 
Z 6 8C L povinný předmět
F7PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBBLT Laboratorní technika
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika)
 
Z,ZK 2 1P+1L L povinný předmět
F7PBBROP Řízená odborná praxe
 
Z 2 8L L povinný předmět
F7PBBSBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 1C L povinný předmět
F7PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
Z,ZK 5 2P+3L L povinný předmět
F7PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
F7PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
KZ 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
F7PBBRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1126268404105.html