Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bakalářský studijní program Biomedicínská technika

Studijní program: Biomedicínská technika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Biomedicínská technika - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PBB POV 20 BMT povinné V této skupině musíte získat 170 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 56 předmětů
170
Minimální počet kreditů 170
Povinně volitelné předměty
F7PBB PV 2S 20 BMT PV 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
F7PBB PV 3S 20 BMT PV 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
F7PBB PV 4S 20 BMT PV 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
F7PBB PV 5S 20 BMT PV 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
F7PBB PV 6S 20 BMT PV 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020627.html