Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Práce s programovými prostředky (Matlab) I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPPM1 KZ 1 1C česky
Garant předmětu:
Radim Krupička
Přednášející:
Cvičící:
Lucie Horáková, Christiane Malá
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Studenti se naučí vytvářet funkce, nástroje a skripty v jazyku Matlab, seznámí se s datovými strukturami a s prací s daty a jejich zobrazením. Během semestru získají znalost tvorby skriptů v Matlabu a základy pro jejich využití ve zpracování biomedicínských dat.

Požadavky:

- Maximálně je možné mít 2 absence na cvičení.

- Vypracovat úlohy ze cvičení na https://grader.mathworks.com/ , maximální zisk 30 bodů.

- Úlohy vypracovat do týdne (výsledky budou zpracovány automaticky, pozdější vypracování nebude uznané). Musí být zpracováno minimálně 80% úloh (počítají se i chybně vypracované s „rozumným“ řešením).

- Vypracovat zápočtový test, maximální zisk 70 bodů.

- Zápočtový test bude hromadný a časově omezený (cca 90 minut).

- Hodnocení bude na základě ECTS stupnice F (<50), E (50-59), D (60-69), C (70-79), B (80-89), A (90-100).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní popis prostředí Matlab a charakteristika (jádro, toolboxy, Simulink,nápověda). Příkazová řádka, elementární operace s reálnými čísly.

2. Proměnné, práce s řetězci znaků, matematické funkce, vektory.

3. Relační operátory, matice a vektory, operace s maticemi, generování matic, zvláštní typy matic, indexování matic,

ukládání a načítání proměnných.

4. Cykly.

5. Skripty a funkce, podmíněné příkazy.

6. 2D grafika, spojitý 2D graf, více křivek v jednom okně, vzhled grafu, logaritmické souřadnice, více obrázků v jednom

okně, uložení a přenos grafu.

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím a základy jazyka Matlab.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HAMPEL, David, Jitka JANOVÁ a Lenka VISKOTOVÁ. MATLAB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-543-5.

[2] CHAPMAN, Stephen J. Matlab programming for engineers. Fifth edition. Mason, OH: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-111-57671-4.

Doporučená literatura:

[1] MATLAB, Matlab help [online], https://www.mathworks.com/help/matlab/

[2] ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2003. ISBN 80-7300-095-4.

[3] ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB: tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-133-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-534
Horáková L.
14:00–15:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Lab. soft. inž. a IT bezpečno.
Út
místnost KL:B-520
Malá C.
14:00–15:50
(paralelka 5)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
St
místnost KL:B-334
Malá C.
08:00–09:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
Čt
místnost KL:B-520
Horáková L.
10:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
místnost KL:B-520
Horáková L.
16:00–17:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6180906.html