Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra řídicí techniky

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
XE35ADT Advanced Databases
 
ZK 3 2P+2C ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
A3B35APE Aplikovaná elektronika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3B35APE Aplikovaná elektronika
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AE3B35APE Applied Electronics
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
RB35APO Architektura počítačů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B3B35APO Architektura počítačů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B4B35APO Architektura počítačů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B0B35APO Architektura počítačů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A0B36APO Architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD0B36APO Architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B35APO Architektury počítačů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD3B35APO Architektury počítačů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
BE3M35APH Atmospheric Physics
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
AE3B35ARI Automatic Control
 
Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
BE5B35ARI Automatic Control Z,ZK 7 4P+2L Předmět je vypsán
AD3B35ARI Automatické řízení
 
česky Z,ZK 7 28KP+6KC Předmět není vypsán
B3B35ARI Automatické řízení česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět je vypsán
A3B35ARI Automatické řízení
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE8B35BAP Bachelor Project
 
Z 9 7S Předmět není vypsán
AE0B35BAP Bachelor Project
 
Z 20 28S Předmět není vypsán
AE3B35BAP Bachelor Project
 
Z 20 28S Předmět není vypsán
A8B35BAP Bakalářská práce
 
Z 9 7S Předmět není vypsán
AD0B35BAP Bakalářská práce
 
česky Z 20 28S Předmět není vypsán
A0B35BAP Bakalářská práce
 
česky Z 20 28S Předmět není vypsán
AD3B35BP2 Bezpečnost v elektrotechnice 2
 
česky Z 2+2j Předmět není vypsán
A3B35BP2 Bezpečnost v elektrotechnice 2
 
česky Z 2+2j Předmět není vypsán
XE35CSP CanSat-Projekt
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35CSP CanSat-Projekt
 
Z,ZK 9 2P+2S Předmět není vypsán
AE4M77KO Combinatorial Optimization
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
AE4M35KO Combinatorial Optimization
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
BE4M35KO Combinatorial Optimization Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
XEP35CMS Computational Methods for Materials Science Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE4B35APO Computer Architecture
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B36APO Computer Architectures
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B36APO Computer Architectures
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE5B35APO Computer Architectures Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE4B35SPS Computer System Structures
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE3B35SPS Computer System Structures
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE0B35SPS Computer Systems Structures
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
BE5B35SPS Computer Systems Structures
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE3M35RIS Control Systems
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft Z,ZK 7 2P+2L Předmět je vypsán
XE35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft
 
Z,ZK 7 3P+1S Předmět není vypsán
AE0M35DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36S Předmět není vypsán
BE3M35DIP Diploma Thesis Z 30 22S Předmět je vypsán
XE35DIP Diploma Thesis
 
Z 30 14S Předmět není vypsán
AE3M35DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36S Předmět není vypsán
AD0M35DIP Diplomová práce
 
česky Z 25 36S Předmět není vypsán
A0M35DIP Diplomová práce
 
česky Z 25 36S Předmět není vypsán
BE3M35SDU Discrete Event Systems Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
RM35DRS Dynamika a řízení sítí česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE3B35BP2 Electrical Engineering Safety 2
 
Z 0 2+2j Předmět není vypsán
BE3M35ELS Electronics in Space
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
XE35ELS Electronics in Space
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M35OFD Estimation, filtering and detection Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection
 
Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
XE35EFF Estimation, filtering and fault detection
 
Z,ZK 7 3P+1S Předmět není vypsán
AE8B35FCS Feed-Back Control Systems Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
AE3M35SRL Flight Control Systems
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M35SRL Flight Control Systems Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M35SRL Flight Control Systems Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
XP35FMD Fuzzy modelování a řízení ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP35FMCO Fuzzy modelování a řízení česky Předmět je vypsán
AE3B35IND Individual Project
 
KZ 7 3S Předmět není vypsán
BE3M35IDP Individual design project Z 8 0P+6S Předmět je vypsán
XE35IDP Individual design project
 
Z 8 6S Předmět není vypsán
AE3M35PII Industrial Informatics and Internet
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE4M35PII Industrial Informatics and Internet
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
XE35ITG Internet Technologies
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
XE35ISP Introduction in Space Physics
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35ISME Introduction to Space Mechanics and Electronics
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35ISP Introduction to Space Physics
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
RM35KO Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
A4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
AD4M77KO Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 6 21KP+6KC Předmět není vypsán
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 6 21KP+6KC Předmět není vypsán
B4M35KO Kombinatorická optimalizace česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
XP35CCMS Kooperativní řízení multiagentních systémů Předmět není vypsán
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
EP35LMI Linear Matrix Inequalities
 
ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35LSY Linear Systems Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
XP35LMIN Lineární maticové nerovnosti
Didier Henrion 
Předmět není vypsán
XP35LMI Lineární maticové nerovnosti
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
XP35LSD Lineární systémy
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B3M35LSY Lineární systémy česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
BE5B35LSP Logic systems and processors Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
B0B35LSP Logické systémy a procesory česky Z,ZK 6 3P+2L Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
AE3B35MSD Modeling and Simulation of Dynamic Systems
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
A5M35MAS Modelování a simulace systémů
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
AD7B35MAS Modelování a simulace systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
XP35NESY Nelineární systémy česky Předmět je vypsán
XP35NES Nelineární systémy ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
B3M35NES Nelineární systémy česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
R35NES Nelineární systémy Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos
 
česky Z,ZK 6 21KP+3KC Předmět není vypsán
BE3M35NES Nonlinear Systems Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos
 
Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
XE35OOA Object-oriented approach and Java programming
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
XP35OFD Odhadováni a filtrace ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP35ESFI Odhadování a filtrace česky Předmět je vypsán
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
RM35OFD Odhadování, filtrace a detekce česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A4M35OSP Open-Source programování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AD4M35OSP Open-Source programování
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
RM35OSP Open-Source programování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE4M35OSP Open-source programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4B35OSY Operační systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XE35ORO Optic- and Radar-based Observations
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35ORO Optic- and Radar-based Observations
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35ORR Optimal and Robust Control Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE3M35ORR Optimal and robust control
 
Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
BE3M35ORC Optimal and robust control design Z,ZK 8 2P+2C Předmět je vypsán
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
XP35ORCO Optimální a robustní řízení česky Předmět není vypsán
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení
 
česky Z,ZK 6 21KP+3KC Předmět není vypsán
B3M35ORR Optimální a robustní řízení česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
RM35ORR Optimální a robustní řízení česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
B4M35PAG Paralelní algoritmy česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět je vypsán
BE4M35PAG Parallel algorithms Z,ZK 6 2P+2S Předmět je vypsán
A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M35PAT Polar Atmosphere
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
B3B35PAR Programování automatů a robotů česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
A3M35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
R35PSR Programování systémů reálného času česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AD4B35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
A4B35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4B35PSR Programování systémů reálného času česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
B3M35PSR Programování systémů reálného času česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AD7B35PES Programování vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
BE3M35IND Project Individual
 
KZ 8 0P+6S Předmět není vypsán
AE3M35IND Project Individual
 
KZ 10 3S Předmět není vypsán
B3M35IND Projekt individuální
 
česky KZ 8 0P+6S Předmět není vypsán
RB35IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 3S Předmět není vypsán
RM35IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 3S Předmět není vypsán
AD3B35IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 9S Předmět není vypsán
AD3M35IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 9S Předmět není vypsán
A3B35IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 3S Předmět není vypsán
A3M35IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 3S Předmět není vypsán
BE3M35PSA Propulsion with Space Applications
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
AD4M35PII Průmyslová informatika a Internet
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD3M35PII Průmyslová informatika a Internet
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
A0M35PII Průmyslová informatika a internet
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
PRP Průmyslové počítače
 
Předmět není vypsán
BE3M35PSR Real -Time Systems Programming Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE4B35PSR Real -Time Systems Programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B3B35RO Roboti česky KZ 2 1P+2L Předmět je vypsán
AD3B99RO Roboti
 
česky KZ 5 7KP+9KC Předmět není vypsán
AE3B99RO Robots
 
KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
XP35RRD Robustní řízení
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B6B35PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 5S Předmět není vypsán
BD6B35PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 2S Předmět není vypsán
AD7B35PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 15S Předmět není vypsán
AE4B35SVP Software or Research Project
 
KZ 6 3S KZ 6 3S Předmět není vypsán
A4M35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 3S KZ 6 3S Předmět není vypsán
A4B35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 3S KZ 6 3S Předmět není vypsán
BE3M35SPC Space Communication
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35SDY Space Dynamics
 
Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
XE35SDY Space Dynamics
 
Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35SPI Space Instruments
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
XE35SPP Space Physics
 
Z,ZK 8 2P+2C Předmět není vypsán
BE3M35SPP Space Plasma Physics
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35SSM Space systems, modeling and identification Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
BE3M35SSD Spacecraft System Design
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
XE35SSD Spacecraft System Design
 
Z,ZK 8 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35SEI Spacecraft Environment Interactions
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
XE35SEI Spacecraft Environment Interactions
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
BE3M35SPS Spacecraft Subsystems
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
A0B35SPS Struktury počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AD3B35SPS Struktury počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B35SPS Struktury počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 21KP+6KC Předmět není vypsán
BE3M35SIS Swedish for International Students 1
 
česky Z,ZK 3 2P+2S Předmět není vypsán
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
RM35SDU Systémy diskrétních událostí česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M35SRL Systémy řízení letu
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
B3M35SRL Systémy řízení letu česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
RM35SRL Systémy řízení letu česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B9M35SRL Systémy řízení letu česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A3M35SRL Systémy řízení letu
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M35PVT Team Work
 
KZ 6 0P+4S Předmět není vypsán
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů
 
česky Z,ZK 8 28KP+6KC Předmět není vypsán
BE3M35TSS The Solar System
 
Z,ZK 7 2P+2S Předmět není vypsán
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems
 
Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy česky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
A3M35RIS Řídicí systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
RM35RIS Řídicí systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M35RIS Řídicí systémy
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
XP35FSC Řízení flexibilních struktur
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
XP35FSCO Řízení flexibilních struktur česky Předmět není vypsán
XP35CCM Řízení multiagentních systémů
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13135.html