Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Architektura počítačů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B35APO Z,ZK 5 2P+2L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Architektura počítačů (B3B35APO)
Architektura počítačů (B4B35APO)
Přednášející:
Pavel Píša (gar.), Petr Štěpán, Richard Šusta
Cvičící:
Pavel Píša (gar.), Roman Bartosiňski, Jan Kaisrlík, Karel Kočí, Rostislav Lisový, Martin Prudek, Petr Štěpán, Richard Šusta, František Vacek, Martin Vajnar
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět studenty seznámí s architekturou soudobých počítačových systémů, především se základními stavebními prvky, jejich funkcí a vzájemným propojením. Předmět přistupuje k výkladu od popisu hardware a klade důraz na porozumění součinnosti programovací jazyk - assembler - hardware. Po úvodním přehledu funkčních bloků počítače je podrobněji popsána stavba procesoru, paměťový a vstupně výstupní subsystém až po přehledové seznámení s různými síťovými topologiemi a sběrnicemi. Během výkladu je brán zřetel na provázanost hardwarových a softwarových komponent, především nejnižších vrstev operačních systémů, ovladačů zařízení a virtualizačních technik. Obecné principy jsou rozvedeny na příkladech několika standardních procesorových architektur. Cvičení jsou v první části zaměřena na detailní seznámení s činností procesoru. Od programování na úrovni procesoru pak postupují k přímé obsluze portů a hardware s využitím programovacího jazyka C.

Požadavky:

Během druhé půle semestru je potřebná přiměřená znalost jazyka C. Programování v jazyce C lze studovat paralelně s tímto předmětem. Základní znalost práce s příkazovou řádkou a kompilátorem v prostředí splňujícího standard POSIX (např. Linux) je vítaná.

Osnova přednášek:

1. Architektura počítače, struktura, organizace a podsystémy. Reprezentace, zobrazení a přenos informace (především čísel, IEEE-754) v počítači.

2. Procesor - ALU, von Neumannova architektura, formát instrukcí, jednocyklový procesor, řadič a řízení

3. Paměť - hierarchický koncept, technologie pamětí, vyrovnávací paměti - cache, konzistence dat, disková úložiště, zabezpečení dat a RAID

4. Paměť - virtuální paměť, správa paměti, MMU

5. Zřetězené vykonávaní instrukcí, hazardy, vyvažování stupňů zřetězení a časování; Superzřetězení

6. Vstupní a výstupní podsystém počítače, sběrnice, dvoubodové spoje, sítě, PCI a PCI express sběrnice, souvislý režim, HyperTransport, Quickpath Interconnect

7. Vstupní a výstupní podsystém počítače z pohledu software

8. Technické a organizační prostředky - vnější události, výjimky, reálný čas, přímý přístup do paměti, autonomní kanál

9. Sítě procesorů a počítačů, topologie sítí, komunikace - sítě typu LAN, MAN, WAN, sítě řídicích počítačů

10. Předávání parametrů funkcím a virtuálním instrukcím operačního systému. Zásobníkové rámce, registrová okna, přepínání režimů a realizace systémových volání.

11. Klasické registrově orientované architektury s komplexní instrukční sadou. Ukázka realizace MMU, cache, sběrnice.

12. Procesorová rodina INTEL x86, Od 8086 k EMT64. Hlavní zaměření na 32-bit a 64-bit režimy s krátkým vysvětlením komplikací způsobených nutností zachování kompatability s 16-bit 8086 a 80286 segmentového přístupu a proč ho současné OS používají v co nejvíce minimalizované formě. Příklad SIMD instrukcí (MMX, SSE).

13. Přehled vývoje architektury a koncepcí CPU (RISC/CISC) - procesory ARM, ColdFire, SPARC a PowerPC a procesory pro vestavné aplikace

14. Mnohaúrovňová organizace počítače, virtuální stroje. Konvenční architektura a implementačně závislá mikroarchitektura. Přenositelný bytecode a virtuální programovací prostředí (Java, C#/.Net). Virtualizační techniky (např XEN, VMWARE) a paravirtualizace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět seznamuje s architekturou počítačů a studenti poznají funkcionalitu jeho typických podsystémů.

Studijní materiály:

[1] Hennessy, J. L., and D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4rd ed. Morgan Kaufman, 2006. ISBN: 0123704901.

[2] Patterson, D. A., and J. L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 4rd ed. Morgan Kaufman, 2011. ISBN: 0123747503.

Poznámka:

Stránky předmětu: https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/b35apo/ .

Další informace:
https://cw.felk.cvut.cz/wiki/courses/b35apo/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:D2-256
Píša P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:D2-256
Šusta R.
Štěpán P.

16:15–17:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
Út
místnost KN:E-2
Kočí K.
08:15–10:00
(přednášková par. 2
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Kočí K.
10:00–11:45
(přednášková par. 2
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Štěpán P.
Šusta R.

15:15–17:00
(přednášková par. 2
paralelka 103)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Štěpán P.
Šusta R.

17:00–18:45
(přednášková par. 2
paralelka 104)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
St
místnost KN:E-2
Píša P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Bartosiňski R.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Bartosiňski R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Lisový R.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Lisový R.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
Čt
místnost KN:E-2
Vacek F.
09:15–10:45
(přednášková par. 2
paralelka 111)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Vacek F.
11:00–12:30
(přednášková par. 2
paralelka 112)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Prudek M.
12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 113)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Prudek M.
14:30–16:00
(přednášková par. 2
paralelka 114)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Kaisrlík J.
16:15–17:45
(přednášková par. 2
paralelka 115)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Kaisrlík J.
18:00–19:30
(přednášková par. 2
paralelka 116)

Karlovo nám.
Laboratoř PC

místnost KN:E-2
Píša P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 117)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Píša P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 118)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Píša P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 119)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-2
Píša P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 120)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4703306.html