Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M35IND KZ 10 9S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Samostatná práce na projektu, která zpravidla předchází

diplomové práci. Student si na začátku semestru, kdy má

zapsán AD3M35IND, vybere z nabídky oborové katedry téma

diplomové práce a s vedoucím dohodne téma individuálního

projektu. Projekt je obhajován v rámci katedry.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+3

Další informace:
http://dce.fel.cvut.cz/studium/projekt-individualni-2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1241306.html