Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ústav materiálového inženýrství

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
E321076 Aerospace materials Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
2323994 Bakalářská práce
 
česky Předmět není vypsán
2323993 Bakalářská práce česky Předmět není vypsán
2323992 Bakalářská práce
 
Předmět není vypsán
2323991 Bakalářská práce - Ústav materiálového inženýrství česky Předmět je vypsán
2326003 Biomateriály Předmět je vypsán
2323009 Biomateriály a biotolerance
 
Předmět není vypsán
2321079 Biomateriály a biotolerance česky Předmět není vypsán
2321082 Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů česky Předmět je vypsán
2321081 Chemické a fyzikální vlastnosti plastů česky Předmět je vypsán
W32O008 Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství Předmět je vypsán
E323998 Diploma Thesis Z 10 0P+10C Předmět je vypsán
2323990 Diplomová práce Předmět není vypsán
2323998 Diplomová práce česky Předmět je vypsán
2323000 Diplomový projekt česky Předmět není vypsán
E321504 Experimental Methods of Study Material
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
2321504 Experimentální metody studia materiálu
 
česky Předmět není vypsán
2321505 Experimentální metody studia materiálů česky Předmět je vypsán
W32O001 Experimentální metody v nauce o materiálu ZK 0P+10C Předmět je vypsán
W32T001 Fyzika nekovových materiálů ZK 0P+10C Předmět je vypsán
W32T002 Fyzikální metalurgie ZK 0P+10C Předmět je vypsán
2321071 Fyzikální metalurgie česky Předmět je vypsán
E322043 Heat Treatment Project KZ 5 1P+4C Předmět je vypsán
2321075 Integrita materiálu česky Předmět je vypsán
W32T003 Integrita materiálů ZK 0P+10C Předmět je vypsán
2322056 Korozivzdorné a žárupevné materiály česky Předmět je vypsán
2321072 Kovové materiály
 
česky Předmět není vypsán
2321085 Letecké a kosmické materiály česky Předmět není vypsán
2321078 Letecké a kosmické materiály
 
česky Předmět není vypsán
E323999 Master Thesis of MPE Předmět je vypsán
E321080 Material Engineering
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
E322029 Materials Science I.
 
KZ 3 2P+1L Předmět není vypsán
E321039 Materials Science II. Předmět je vypsán
2321084 Materiálové inženýrství česky Předmět není vypsán
2323014 Materiály 21. století
 
Předmět není vypsán
2321100 Materiály jaderných energetických zařízení česky Předmět je vypsán
W32O003 Materiály pro biomedicínu ZK 0P+10C Předmět je vypsán
E321072 Metallic Materials
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
2321074 Nano a biomateriály
 
česky Předmět není vypsán
2321083 Nano a biomateriály česky Předmět není vypsán
E321074 Nano and Biomaterials
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
2322029 Nauka o materiálu I.
 
česky Předmět není vypsán
2321039 Nauka o materiálu II. česky Předmět je vypsán
2321073 Nekovové materiály česky Předmět je vypsán
E321073 Non-metallic Materials Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství česky Předmět je vypsán
2322121 Oborový projekt I Předmět je vypsán
2322122 Oborový projekt II
 
Předmět není vypsán
2326060 Odborná praxe česky Předmět je vypsán
W32U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C Z 0P+4C Předmět je vypsán
W32O006 Perspektivní materiály ZK 0P+10C Předmět je vypsán
2321501 Perspektivní materiály
 
česky Předmět není vypsán
2322042 Perspektivní materiály ve strojírenství
 
česky Předmět není vypsán
E321071 Physical Metallurgy Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
W32O007 Plazma a materiály Předmět je vypsán
2322044 Plazma a materiály Předmět není vypsán
E322091 Project
 
Předmět není vypsán
E322114 Project I. KZ 5 0P+5C Předmět je vypsán
2322115 Projekt I česky Předmět je vypsán
2323011 Projekt I.
 
česky Předmět není vypsán
2323012 Projekt II
 
česky Předmět není vypsán
2323013 Projekt III Předmět je vypsán
2323015 Projekt IV Předmět není vypsán
2323002 Projekt tepelného zpracování česky Předmět je vypsán
2322043 Projekt tepelného zpracování česky Předmět je vypsán
W32P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
W32R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
2326002 Seminář pro materiálové inženýrství Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
W32S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C Z 0P+10C Předmět je vypsán
E321077 Surfaces and Interfaces Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
2321067 Technické aplikace materiálů
 
česky Předmět není vypsán
2322053 Technické materiály česky Předmět je vypsán
2321500 Technické materiály I česky Předmět je vypsán
2321060 Technické materiály I. česky Předmět není vypsán
2321503 Technické zkoušení materiálů
 
česky Předmět není vypsán
2322041 Tepelné zpracování česky Předmět je vypsán
E323991 Thesis
 
Předmět není vypsán
W32O004 Zpracování a kvalita kovových materiálů ZK 0P+10C Předmět je vypsán
W32O005 Zpracování nekovových materiálů
 
ZK 0P+10C Předmět není vypsán
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra12132.html