Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální metody studia materiálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321504 Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Vladimír Starý (gar.), Ladislav Cvrček
Cvičící:
Zdeněk Tolde, Vladimír Starý (gar.), Ladislav Cvrček
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Metody difrakční: rentgenová a elektronová difraktografie (pro fázovou analýzu, pro určení zbytkových pnutí, textur a pro analýzu mřížkových vad). Metody zobrazovací: světelná a elek-tronová mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu). Pokročilé fyzikální metody zobrazování a chemické mikroanalýzy: řádkovací elektronová mikroskopie (emisní, transmisní a vodivostní způsob). Mikroanalýza elektronovou sondou: vlnově a ener-giově disperzní rentgenová spektroskopie, kvantitativní mikroanalýza, zpracování signálu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888406.html