Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Perspektivní materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O006 ZK 0P+10C
Přednášející:
Jiří Janovec (gar.)
Cvičící:
Jiří Janovec (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Základní témata:

Vývoj, výroba a trh nových materiálů, teoretická pevnost. Moderní technologie hutnictví železa a oceli. Moderní oceli hromadné spotřeby, automobilové plechy, oceli pro energetiku. Značení a zkoušení nových materiálů. Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny. Lehké kovy a jejich slitiny. Materiály vyráběné práškovou metalurgií. Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály. Keramické materiály. Polymerní materiály. Kompozity. Biomateriály, supravodivé a superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí. Využívání materiálových databází.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Lexikon technických materiálů. 37. aktualizace, Verlag Dashöfer, 2015.

Small Punch TestMethod for Metalic Materiales, Dokument type CWA, CEN/WS21, 2006.

Janovec, J.- Cejp, J.-Steidl, J.: Perspektivní materiály, ČVUT v Praze, 2008.

Poznámka:

Garant - Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1660606.html