Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nano a biomateriály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321083 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Libor Beneš (gar.), Ladislav Cvrček
Cvičící:
Libor Beneš (gar.), Ladislav Cvrček
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět přibližuje posluchačům dvě skupiny perspektivních materiálů. První představují ty, které jsou vyrobeny pomocí nanotechnologií, jsou označovány jako nanomateriály a využívají se pro nové konstrukční prvky, součásti a přístroje, spojené především s biosystémy. Druhou skupinou jsou pak pokročilé biomateriály, jejich přehled a užití v medicíně, z hlediska vlastností, struktury a vztahu k živému systému (biokompatibilita).

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Úvod do problematiky nanomateriálů a nanotechnologií - jejich historické pozadí, současnost a perspektivy.

•Přehled užití nanomateriálů, jejich klasifikace, příprava a vlastnosti.

•Nanoprášky a jejich aplikace.

•Nanotrubice a jejich aplikace.

•Nanovlákna a jejich aplikace.

•„Bulic“ ultrajemné materiály.

•Nátěry s nanočásticemi a jejich příprava a užití. Uhlíkové nanočástice a tenké vrstvy/diamantové nanočástice, polykrystalické diamantové vrstvy

•Bio-nano materiály, jejich využití.

•Vlastnosti nanomateriálů a používané experimentální metody k jejich studiu.

•Nano-částice, jejich aplikace, přínosy i zdravotní rizika.

•Nanodráty pro senzory.

•Biomateriály (rozdělení, požadavky, aplikace)

•Bio-degradovatelné materiály.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•SCHMID, G. (editor) Nanoparticles from theory to application, ISBN: 978-3-527-60404-3, Wiley 2006.

•LUQUE, R., RAJENDER S VARMA (editors) Sustainable Preparation of Metal Nanoparticles, Methods and Applications, ISBN: 978-1-84973-428-8, RSC 2012.

•LINDSAY, S. Introduction to Nanoscience, ISBN-13: 978-0199544219 ISBN-10: 0199544212, 2009.

•WOLF, E. L. Nanophysics and Nanotechnology, An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience. Wiley -VCH, Berlin, 2006.

•BASU, B. (editor) Advanced biomaterials: fundamentals, processing, and applications, Hoboken: Wiley, 2009; ISBN 978-0-470-19340-2.

•BLACK, J., HASTINGS, G. (eds.) Handbook of Biomaterials Properties, Chapman&Hall, London 1998.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854206.html