Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Perspektivní materiály ve strojírenství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322042 KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Jiří Janovec (gar.), Jakub Horváth
Cvičící:
Jiří Janovec (gar.), Pavlína Hájková, Jakub Horváth
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět perspektivní materiály uvádí přehled vybraných skupin nejnovějších konstrukčních materiálů. Je prezentován jejich vývoj a fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto materiálů a uvedeny nejpoužívanější typy těchto materiálů. Doloženy jsou jejich základní charakteristiky včetně ekonomických úvah a světoví výrobci. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Požadavky:

Účast na cvičení 90 %,

Vypracování projektu : Rešerše nových materiálů pro téma diplomové práce.

Osnova přednášek:

1.Vysokopevnostní oceli na svařované konstrukce

2.Nové materiály v automobilovém průmyslu

3.Vývoj nových korozivzdorných ocelí a slitin Ni a Co

4.Nové žáropevné materiály pro nadkritické a superkritické elektrárny

5.Nové materiály v jaderné energetice

6.Vývoj v oblasti neželezných kovů

7.Nová keramika, plasty a kompozity

Osnova cvičení:

Měření velikosti zrna, nárůst pevnostních a houževnatostních charakteristik jemnozrnných ocelí, označování a vlastnosti termomechanicky zpracovávaných vysokopevných ocelí, nové mechanické charakteristiky karosářských plechů, mechanizmy zpevňování nových Fe-Al (LIP) automobilových ocelí, fázová analýza duplexních korozivzdorných ocelí, růst žáropevnosti a korozivzdornosti nových Ni slitin, diagnostické metody hodnocení životnosti klasických elektráren, použití Small Punch Testů pro hodnocení spolehlivosti provozu elektrárny, vývoj zirkoniových materiálů na palivové články v jaderné energetice, vývoj materiálů na tlakové nádoby pro různé typy jaderných reaktorů, použití lithiem vytvrzovaných Al slitin , lomová mechanika kompozitních soustav.

Náhradní cvičení - exkurze

Cíle studia:

Seznámit studenty s rozsáhlou oblastí nových konstrukčních materiálů se zaměřením na využití ve strojírenství.

Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:A-421
Janovec J.
Horváth J.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA421
místnost KN:A-421
Horváth J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA421
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887606.html