Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální metody v nauce o materiálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O001 ZK 0P+10C
Přednášející:
Ladislav Cvrček (gar.), Vladimír Starý (gar.), Petr Zuna
Cvičící:
Ladislav Cvrček (gar.), Vladimír Starý (gar.), Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Pokročilé zobrazovací a difrakční metody (transmisní elektronová mikroskopie a difrakce, řádkovací elektronová mikroskopie, určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření). Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce. Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní). Vybrané problémy stereologie, termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření. Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Macek.K.- Hnilica,F. - Starý,V.: Experimentální metody v materiálovém inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT v Praze.

2. Jandoš,F. - Říman,R. - Gemperle,A.: Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha, SNTL, 1985.

Poznámka:

Garant - Prof. Ing. Karel Macek, DrSc.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10891502.html