Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Materiálové inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321084 Z,ZK 4 3P+2C česky
Přednášející:
Jana Sobotová (gar.), Petr Zuna
Cvičící:
Jana Sobotová (gar.), Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

•Současnost materiálového inženýrství.

•Reálné krystaly a jejich poruchy. Plasticita kovů a slitin.

•Polykrystaly, deformační zpevnění a zotavení struktur.

•Termodynamické základy klasické i práškové metalurgie.

•Vliv slitinových prvků na rovnovážné diagramy a s tím související vlastnosti výsledných slitin.

•Základní charakteristiky lomu, tečení a únavy kovů.

•Uplatnění fázových přeměn v metalurgii slitin.

•Vliv tepelného zpracování na výslednou strukturu zpracovaných slitin.

•Charakteristiky a vlastnosti polymerů uplatněné při návrhu konstrukčního prvku.

•Požadavky na kompozity a keramiku z hlediska vzniku mezních stavů.

•Přípustné a nepřípustné vady materiálů.

•Aplikace mechaniky materiálů pro volbu konstrukčních prvků

•Degradace materiálů, predikce a analýza vzniku

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•MACEK, K., J. JANOVEC, P. JURČI a P. ZUNA. Kovové materiály. Vyd.1. Praha: Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-101-3513-1.

•EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.

•FIALA, J. Viskózní creep kovových materiálů při velmi nízkých napětích a zvýšených teplotách: teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Materiálové vědy a inženýrství. Brno: VUTIUM, 2002. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. ISBN 80-214-2061-8.

•SHACKELFORD, J. F. Introduction to materials science for engineers. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, c2005. ISBN 01-312-7619-0.

•GRELLMANN, W. a S. SEIDLER. Polymer testing. Cincinnati, Ohio: Hanser, c2007. ISBN 15-699-0410-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854406.html