Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Letecké a kosmické materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321078 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Charakteristiky základních vlastností leteckých a kosmických materiálů. Specifické požadavky na materiály pro aplikace

v leteckém průmyslu. Optimální volba materiálu pro letecké a kosmické konstrukce při respektování základních

požadavků, týkajících se hmotnosti, životnosti a bezpečného provozování.

Skupiny materiálů používaných ve stavbě dílců draků a motorů. Slitiny hliníku, technicky čistý titan a jeho slitiny, slitiny

hořčíku, superslitiny na bázi niklu a kobaltu, vysokopevné oceli. Konstrukční plasty, konstrukční keramika, kompozity

vláknové a částicové.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

USTOHAL,V.: Letecké materiály. VUT Brno, 1988

HUSSEY B., WILSON J.: Light Alloys. Directory and databook. Chapman & Hall, 1998

MICHNA, Š. a kol.: Encyklopedie hliníku, Prešov 2005, ISBN 80-89041- 88-4

BAKER, A.: Composite materials for aircraft structures, AIAA 2004

MIDDLETON,D.H.: Composite materials in aircraft structures, Longman Group, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4923006.html