Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diplomový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2323000 Z 20 0P+10C česky
Přednášející:
Jana Sobotová (gar.)
Cvičící:
Jana Sobotová (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

•Úvodní cvičení (metodika tvůrčího psaní závěrečné práce)

•Literární rešerše dané problematiky

•Konzultace

•Návrh schématu závěrečné práce

•Samostatná práce na projektu

•Konzultace

•Samostatná práce na projektu

•Návrh experimentálního programu

•Provedení experimentu

•Konzultace

•Vyhodnocení experimentu

•Konzultace

•Prezentování výsledků projektu a následná diskuse k tématu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Odborná literatura k danému tématu dle doporučení vedoucího práce

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5854006.html