Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nauka o materiálu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322029 KZ 3 2P+1L česky
Přednášející:
Jana Sobotová (gar.), Petr Zuna (gar.), Elena Čižmárová, Jakub Horník, Zdeňka Jeníková, Michael Valášek
Cvičící:
Zdeněk Tolde, Jana Sobotová (gar.), Matěj Buřil, Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, Zoya Ghanem, Jakub Horník, Jiří Janovec, Zdeňka Jeníková, Michal Junek, Jan Krčil, Stanislav Krum, Vladimír Mára, Lucie Pilsová, Adam Poloch, Jan Sezemský, Vojtěch Smola, Michael Valášek, Zuzana Weberová
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1) Úvod (historie, vývoj využívání materiálů, perspektivy, technicko-ekonomické a ekologické aspekty, význam předmětu)

2) Teoretické základy nauky o materiálu (atomová a molekulární struktura, vazba mezi atomy a molekulami)

3) Fyzikální a chemické vlastnosti

4) Krystalová mřížka a její poruchy, Millerovy indexy

5) Napětí a deformace

6) Rozvoj porušení a lom

7) Mechanické vlastnosti a jejich zkoušení (zvláštní důraz - lomová mechanika, únava, creep a relaxace)

8) Zotavení a rekrystalizace

9) Technologické vlastnosti (informativně)

10) Základní termodynamické pojmy a zákony

11) Přenos tepla a hmoty

12) Fáze a fázové přeměny

13) Binární a ternární rovnovážné diagramy. Rovnovážný diagram železo - uhlík

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh

3) Zkouška tahem ocelí

5) Zkoušky tvrdosti

7) Zkouška rázem v ohybu

9) Zkoušky litin

11) Prezentace individuální úlohy, zápočtový test

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů, fázovými přeměnami a rovnovážnými diagramy.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-37
Tolde Z.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Tolde Z.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Tolde Z.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Poloch A.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Poloch A.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Tolde Z.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Tolde Z.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Út
místnost KN:B-37
Krum S.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Buřil M.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Buřil M.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Jeníková Z.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Jeníková Z.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Jeníková Z.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mára V.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mára V.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mára V.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Poloch A.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Poloch A.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Buřil M.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Buřil M.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Jeníková Z.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Jeníková Z.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Jeníková Z.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Sezemský J.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mára V.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mára V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Mára V.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Poloch A.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Poloch A.
17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
St
místnost KN:A-214
Zuna P.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:B-37
Smola V.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Smola V.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Junek M.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Junek M.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Smola V.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Smola V.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Pilsová L.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Junek M.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-36
Junek M.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
Čt
místnost KN:A-214
Sobotová J.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:B-37
Tolde Z.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132

místnost KN:A-221
Horník J.
10:45–12:15
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA221
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611902.html