Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Nauka o materiálu I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322029 KZ 3 2+1 česky
Přednášející:
Petr Zuna (gar.), Elena Čižmárová, Jakub Horník, Zdeňka Jeníková, Jana Sobotová
Cvičící:
Zdeněk Tolde, Libor Beneš, Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, Pavlína Hájková, Jakub Horník, Jiří Janovec, Zdeňka Jeníková, Jan Krčil, Stanislav Krum, Jana Sobotová, Vladimír Starý, Taťana Vacková
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.

Požadavky:

100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1) Úvod (historie, vývoj využívání materiálů, perspektivy, technicko-ekonomické a ekologické aspekty, význam předmětu)

2) Teoretické základy nauky o materiálu (atomová a molekulární struktura, vazba mezi atomy a molekulami)

3) Fyzikální a chemické vlastnosti

4) Krystalová mřížka a její poruchy, Millerovy indexy

5) Napětí a deformace

6) Rozvoj porušení a lom

7) Mechanické vlastnosti a jejich zkoušení (zvláštní důraz - lomová mechanika, únava, creep a relaxace)

8) Zotavení a rekrystalizace

9) Technologické vlastnosti (informativně)

10) Základní termodynamické pojmy a zákony

11) Přenos tepla a hmoty

12) Fáze a fázové přeměny

13) Binární a ternární rovnovážné diagramy. Rovnovážný diagram železo - uhlík

Osnova cvičení:

1) Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh

3) Zkouška tahem ocelí

5) Zkoušky tvrdosti

7) Zkouška rázem v ohybu

9) Zkoušky litin

11) Prezentace individuální úlohy, zápočtový test

13) Zápočet

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními strukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů, fázovými přeměnami a rovnovážnými diagramy.

Studijní materiály:

[1]PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999

[2]MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

[3]MACEK, K. a kol. Nauka o materiálu cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:B-40
Tolde Z.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Tolde Z.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:A-108
Krčil J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:B-40
Tolde Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:A-214
Horník J.
09:00–10:30
(přednášková par. 4)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
místnost KN:A-108
Krčil J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Tolde Z.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Tolde Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:A-108
Krčil J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Krčil J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
Út
St
místnost KN:B-37
Jeníková Z.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Jeníková Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Cvrček L.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Horník J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Horník J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-37
Jeníková Z.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:A-108
Tolde Z.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Tolde Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Tolde Z.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:B-37
Jeníková Z.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Jeníková Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Jeníková Z.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Horník J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Horník J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Cvrček L.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:A-108
Tolde Z.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Tolde Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Tolde Z.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-214
Sobotová J.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
Čt
místnost KN:B-37
Krum S.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Tolde Z.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:A-108
Čižmárová E.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Tolde Z.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:B-37
Krum S.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-37
Krum S.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:B-40
Krčil J.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Cvičebna 12132
místnost KN:A-108
Čižmárová E.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-108
Tolde Z.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost KN:A-214
Zuna P.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214

místnost KN:A-214
Horník J.
10:45–12:15
(přednášková par. 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA214
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10611902.html